Zřizovatel:

D. 13 PLÁCAVÁ ze Strážnice u Mělníka

Pojďte, holky, do vinice, hoši půjdou s námi,
natrháme si tam víno, jestli bude zralý,
ještě není, je zelený, ještě není, je zelený,
nechme, nechme si ho nechme,
nechme si ho příští k neděli.

Základní postavení – dvojice stojí proti sobě, držení kolové zavřené.
1.-8. takt: 8 hladkých přeměnných polkových kroků v otáčení doprava.
9. – 16. takt = 1. – 8. taktu.
17. – 18. takt: Dvojice se zastaví čelem proti sobě, D zády po kruhu podá pravou ruku do CH levé. Ten 3x tleskne pravou do levé ruky D.
19. – 20. takt: Totéž co v 17. a 18. t. dělal CH, dělá D.
21. – 24. takt = 17. – 20. taktu.
25. – 26. takt: Na každou 1. dobu si tlesknou oba do svých rukou, na každou 2. dobu CH tleskne do pravé ruky D a naopak do levé.
27. – 28.takt = 25. – 26. taktu.
29. – 30. takt: Tanečníci se rychle uchopí do tanečního držení zavřeného a dvěma přeměnnými kroky, CH levou, D pravou ukončí tanec.
Hraje-li hudba znovu, naváží těmito dvěma přeměnnými kroky na kroky počáteční, takže se tančí nepřetržitě.

Sběr: E. Háková a kol. souboru Kap. Jaroše z Mělníka kol. r. 1950.
Hudební zápis: J. Rohlík
Popis: E. Hanziková – Háková

Tančí a hrají Jarošovci z Mělníka: Pavel Čermák (1962) a Radka Majznerová (1971), Filip Huml (1976) a Bohumila Trojanová (1972), Jiří Kropík (1972) a Radka Čermáková (1964), Luboš Pelikán (1958) a Petra Koktanová (1980), Michal Wolf (1977) a Šárka Kuželová (1961), Jaroslav Zajíček (1963) a Pavla Koktanová (1981), muzika jako v D. 12.