• English

Zřizovatel:

D. 24 TROJICOVÝ TANEC (ŠMIKURANDA I) z Mělnicka

Základní postavení – trojice 2 D a 1 Ch – všichni vedle sebe, CH uprostřed.

1. – 2. takt: 6 pomalých houpavých tanečních kroků (CH začíná s D po pravici zátočka závěsem za pravé lokty, 1 otáčka), D po levici stojí na místě, ruce v bok.
3. – 4. takt: totéž, ale opačně, CH tančí s D po levici, D po pravici dělá sama otáčku vpravo 6 pomalými houpavými kroky v malém kolečku (var.), ruce v bok.
5. – 6. takt = 1 . – 2. taktu.
7. – 8. takt = 3. – 4. taktu.
Dohra – totéž v rychlém tempu ráznými skočnými kroky; vždy 4 kroky v zátočce s jedním a 4 kroky s druhým D.

Tančí a hrají Jarošovci z Mělníka: Vlastimil Jonák (1941), Vlasta Jonáková (1943) a Jiřina Rejdová (1931), muzika jako v D. 12.