Zřizovatel:

C. 3 HRACHOVIŠTĚ z Kostelní Střímelice (Choceradsko)

/: Sedlák orá hrachoviště,
podpírá se o bičiště. :/
Jen orej, jen orej,
nic si z toho nedělej.

/: Sedlák jede podle meze,
košile mu z kalhot leze. :/
Jen orej, jen orej,
nic si z toho nedělej.

Při výchozím postavení ve dvou soustředěných kruzích, D stojí na vnitřním kruhu, CH na vnějším, v dosti těsné vzdálenosti naproti sobě bez držení. Teprve při prvním setkání výkrokem k sobě se D jen letmo dotkne, nejdříve partnerovy ruky zleva a s dalším tanečníkem zprava. Jinak D mají ruce volně spuštěny podél těla a CH volně složeny za zády: v těchto pozicích si pak vyměňují místa na vnitřní a na vnější kruh. Tanec tedy probíhá takřka na jednom místě kola.

Způsob kroků při výměně míst:

1. takt: D výkrok pr. n. ze středu na vnější kruh, přičemž se levou r. dotkne levice CH míjejícího ji v kroku dovnitř kruhu, po­třes 2x na stejné noze, druhá noha pozdvihne vpřed, během kroků se D i CH otáčejí se o půl kroužku tak, aby se setkali zase s dalším partnerem zleva.

2. takt: Stejná výměna míst na kruhy, druhou nohou, D s tanečníkem zprava, CH opačnýma nohama než v t. 1.

3. – 4. takt= 1. – 2. taktu.

5. – 6. takt: Dvojice v zavřeném držení polkovým krokem po kole, v poslední době taktů s malým nátřesem na stojné noze.

7. – 8. takt = 5.-6. taktu.

Obdobný popis J. Vycpálka40, s. 123 – 124:
CH a D stojí proti sobě, drží se za obě ruce a postupují dokola z leva doprava.

1. takt: Postupujíce každý poskočí 3x přední polovicí 1. nohy, pr. n. nadzviženu vpřed = trojdupem – 1/2 otoče.

2. takt: Každý poskočí 3x přední polovicí pravé nohy (levá nadzvižena); protože se však otáčejí zleva vpravo – pozpátku.

3. – 4. takt = 1. – 2. taktu.

5. takt: Oba tímže způsobem poskočí 2x rychle 1. nohou.

6. takt: Oba stejným způsobem poskočí 2x rychle p. nohou.

7. – 8. takt: Polkové kroky.

Nastudování a taneční úprava: J. Hocková
Hudební úprava: A. Suchomel

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Benešáček z Benešova jako v C. 2.


Poznámky:

40 Vycpálek, Jos.: České tance. Praha 1921. Sbírka z 90. let 19. století.