Zřizovatel:

D. 25 Šmikurandy (šmikuranda II) ze Šemanovic u Mělníka

Základní postavení – dvojice čelem proti sobě, ruce vzájemně ze stran na rameni.
1. takt: 2 řezankové poskoky vpřed s nátřesem (pravá, levá).
2. takt: 3 řezankové poskoky s nátřesem (pravá, levá).
3. – 4. takt: 6 hladkých kroků se zátočkou vlevo o 360°, podup a výdrž na místě v základním postavení.
5. – 8. takt = 1. – 4. taktu.
Dohra – v kolovém uzavřeném držení přeměnný krok natřásaný s otáčením doprava.

Sběr: E. háková a kol. souboru
Popis: E. Hanziková – Háková
Hudba: B. Moc

Tančí a hrají Jarošovci z Mělníka jako v D. 19, muzika jako v D. 12, zpívá také Jiří Rohlík (1933).

/: Jednou, dvakrát, po třetí,
počtvrtý se do kolečka zatočí,
:/
tralalalalala, tralalala…

/: Šmikuranda s kramflíkem,
dobrá buchta s perníkem, :/
trala, lalalala,…