A. 11 POŽEHNANÝ Z VIDČE

Rúbal bučka u potůčka, nedoťál ho, namlúval si švarné děvča, nedostál ho. /: Tady máš, má panenko, tady máš dva grajcary, tady máš, má panenko, tady máš groš. :/ Trojicová forma Tančí chlapec a dvě dívky v postavení čelném, chlapec uprostřed. Ruce v bok. 1. takt: trojice činelovitě (směrem shora

Continue reading

A. 12 POŽEHNANÝ Z HUTISKA

Melodie jako v A.11, text: Uťal bučka u potůčka, nedoťál ho, namlúval si švarné děvča, nedostál ho. Tule máš, má panenko, tule máš dva grejcary, tule máš groš. Postavení jako v A.11. 1. takt: tanečník v 1. době tleskne pravou dlaní do levé a ihned upaží pravici povýš nad hlavu

Continue reading

A. 13 HUSÁR Z HUTISKA

Husár sem a husár budu, černé čižmy nosit budu, černé čižmy od čižmářa, podkověnky od kovářa. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, dívka po pravici chlapce. Chlapec drží dívku pravicí kolem pasu. Dívka položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno. Vnější ruce v bok. 1.

Continue reading

A. 14 ŠINDELOVÝ Z HUTISKA

Kde ju máš? Tu, tu, tu. Co sa ptáš, ty kluku? Pod fěrtůškem, pod pupíčkem šindelákem přibitú. (Na lavici, pod lavicí šindelákem přibitú.) Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, chlapec levým bokem do středu. Chlapec drží v pravé ruce šindel. Dívka ruce v bok. 1. takt: chlapec: dva

Continue reading

A. 15 RUSKÁ POLKA Z HUTISKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, dívka po pravici chlapce. Drží se za vnitřní ruce v připažení nebo ve skrčení připažmo. Vnější ruce v bok. 1. – 2. takt: dva lehce houpavé přeměnné kroky vpřed, vykročí levá noha. 3. takt: dvojice se zastaví a ve stoji na

Continue reading

A. 16 KAČENKA Z VALAŠSKOMEZIŘÍČSKA

Počkaj, kačenko, /: hop, šup, šup:/, já na ťa povím, /: hop, šup, šup:/, že sas ňa ptala, kolik je hodin, hop, šup, šup. Štyry hodiny, /: hop, šup, šup:/, z půlnoci bily, /: hop, šup, šup:/, a eště u tebja mládenci byli, hop, šup, šup. Tančí dvojice v držení

Continue reading