Zřizovatel:

D. 1 NAŠSKÁ (STARŠÍ) Z BYSTŘICE POD LOPENÍKEM

Studená vodička, studená jako led,
nemožu, můj milý, na tebe zapomnět.

Jednúc zapomenu, podruhéj spomenu,
potretí, duša má, suze ňa polejú.

Dajte ně, mamičko, gde mě ludé znajú,
gde mně staré baby roky nečítajú.

Tančí dvojice smíšené čelem k hudbě, D po pravici CH.
Držení polootevřené: CH uchopí D pravicí kolem pasu, D položí pravici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno. Vnější paže spojí vpředu: CH uchopí levicí shora pravici D, hřbety obou nahoře, palce zaklesnuty do sebe.

Tanec má tři části:
I. Zpěv taneční písně s přenášením váhy těla vpřed na vnější nohy (liché takty) a vzad na vnitřní nohy (sudé takty)
1. takt – a: Malý krok vnější nohou vpřed, noha došlápne na celé chodidlo, koleno mírně napjato. Spojené vnější paže pozved­nou mírným obloukem z předpažení dolů do předpažení.
b: Přísun nebo přikročení vnitřní nohy k noze vnější s malým limitem podřepmo (noha se nepřisouvá úplně, zůstává asi o půl chodidla posunuta vzad). Spojené paže dokončují kmih do předpažení.
2. takt – a: Malý krok vnitřní nohou vzad, noha došlápne na celé chodidlo.
b: Vnější noha se přisune nebo přikročí k vnitřní s malým hrnkem podřepmo. Spojené paže se v druhém taktu vracejí z předpažení do původní polohy.
Liché takty = 1. taktu a sudé = 2. taktu.
V lichých taktech se dvojice mírně trupem zaklání (vyplývá to z pohybu spojených vnějších paží vpřed).
V sudých taktech se mírně trupem předkloní. Pozn.: pohyb při přenášení těla je ostřejší, výraznější.

II. Víření dvojice na místě kolem společné osy vpravo (D couvá, CH postupuje vpřed), skočným krokem, vykračuje vnitřní noha
1. takt – a: CH vykročí pravou nohou vpřed, chodidlo vytočeno špicí zevnitř, noha došlápne celou plochou chodidla na zem.
D vykročí levou nohou vzad, pata vytočena zevnitř. CH i D se odrazí vnitřníma nohama od země a otočí se asi o 180° doprava.
b: CH i D dopadnou celou plochou chodidla vnitřní nohy na zem. D současně doskočí pravou nohou k noze levé, chodidla vedle sebe. CH při doskoku mírně předkročí levou (vnější) nohou vpřed, špička vtočena dovnitř.
Takto víří až do konce 4. taktu, ve druhé době 4. taktu víření zastaví rázným dokrokem vnější nohy.
5. – 10. takt – nyní následuje víření doleva. CH couvá, D postupuje vpřed.
a: Vykročí oba vnitřní nohou – D vpřed po obloučku, špička mírně vytočena zevnitř, CH vzad, pata vytočena zevnitř. Odrazem z vnitřní nohy se otočí o 180° doleva.
b: D dopadne plochou celého chodidla vnější (pravé) nohy vedle nohy levé, nebo špička pravé nohy je mírně vysunuta vpřed. CH buďto doskočí levou nohou k noze pravé nebo zakročí levou nohou za patu pravé nohy, levé koleno mírně vytočeno zevnitř.

III. Samostatný taneční projev tanečníka a tanečnice
D se skočným krokem otáčí na místě a to buďto vpravo nebo vlevo.
Otáčení D doleva – paže podél těla. D se otáčí skočným krokem kolem vlastní osy doleva –
a: levou nohou mírně zakročí za patu pravé nohy, odrazí se z ní a otočí se asi o 90° i více;
b: pravá noha dopadne shora vedle nohy levé, při doskoku druhé nohy se dokončí otočení D asi o dalších 90°. Současně se přenese váha těla na pravou nohu a levá noha se připraví k výkroku v dalším taktu. Takto se otáčí až do konce fráze.
Tanečník přidupává na a: na pravou nohu, koleno povoleno, levá noha se odlepí od země a potlesk pravou dlaní do levé.
b: CH dokročí na levou nohu a přenese na ni váhu těla a napne kolena. Dlaně zůstávají v poloze jako po potlesku anebo se uvolní a připraví k dalšímu potlesku. V dalších taktech stejně.
Otáčí-li se D doprava, pak na a), předkročí levou nohou před pravou s otočením asi o 90°, současně se odrazí pravou nohou od země a doskočí jí k noze levé, a na b), udělá krok pravou nohou s vytočením špičky doprava (ven) a přenese na ni váhu těla, tím se připraví k odražení k výskoku v první době dalšího taktu.

Poznámka ke skladbě:
V tanci se střídá vždy předzpěv jedné sloky taneční písně s pohyby shora popsanými s druhou a třetí figurou. Skladba může být různá, tak některé dvojice po zpěvu jednotlivých slok pouze vířily střídavě vpravo a vlevo skočným krokem. Nebo po zpěvu tanečník tanečnici pustil, D se otáčelo po určitou část přehrávky doprava nebo doleva (podle zvyku) a v další části písně se dvojice uchopila k víření a až do konce vířila doprava. Tanečník při zpěvu někdy gestikuluje levou paží, aby zvýraznil text zpívané písně a po chvíli se opět uchopí s tanečnicí za vnější ruce jako na počátku.

Tančí Jan Miroslav Krist (1932) a Helena Vystrčilová (1941), hraje muzika souboru Olšava z Uh. Brodu ve složení Lubomír Málek (1945) prim, Petr Švehlík (1960) housle-terc, Josef Chýla (1956) viola-kontr, Stanislav Sládek (1952) klarinet, Horymír Sušil (1928) cimbál a Drahomír Horňák (1935) kontrabas.