Zřizovatel:

D. 2 SEDLCKÁ Z DOLNÍHO NĚMČÍ

Vyletěla holubička, hojtajda,
vyletěla holubička palagrija, palagra, 

z dolňanského kostelíčka, hojtajda.

Přeletěla hory, doly, hojtajda,
přeletěla hory, doly, palagrija, palagra,
šohajkovi do stodoly, hojtajda.

Šesť dní do týdňa, sedmá neděla,
[: pověz ně, milá s kýms to ležela. :]

Nech sem ležela, s kým sem ležela,
[: co je ťa po tom, byla neděla :].

Tančí dvojice smíšené čelem k hudbě, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce připaženy.

Tanec má několik částí:
I. Zpěv taneční písně

V uvedeném postavení a držení přenáší dvojice při zpěvu první sloky taneční písně (zpívá muž) váhu těla v mírném stoji rozkročmo, vnější nohy vpřed, s kmihy spojených vnitřních paží vpřed a vzad.
1.  takt – a: Hmitem přenesení váhy těla na přední nohy (chodidla zůstávají na svém místě), kmih spojených paží vpřed.
b: Dokončení pohybu z a).
2. takt = 1. taktu, ale přenesení váhy těla z vnějších nohou vzad na vnitřní, kmih spojených vnitřních paží vzad. Takto až do konce.
Pozn.: při přenášení váhy ve stoji rozkročném vnějšíma nohama vpřed se při pohybu vpřed poněkud uvolní pata vnitřní nohy a při pohybu vzad se nadzvedne špička vnější nohy.

II. Samostatný taneční projev CH a D (takt 1. – 4. první přehráv-ky písně)
D se otáčí na místě vpravo kolem vlastní osy skočným krokem. CH přidupává a tleská v rytmu tance.
Dívčí krok:
Otáčivý skočný krok D začíná v předtaktí (tj. ve druhé době posledního taktu předzpěvu), kdy D při zpětném přenášení váhy těla vzad na vnitřní nohu přešlápne na pravou nohu, špička mírně vytočena zevnitř a z celého chodidla se odráží do výšky. Současně uvolní levou nohu od země.
1. takt – a: Skokem na pravé noze se otočí téměř o 180° doprava, levá noha mírně pokrčena přednožmo dopadne téměř součas­ně s pravou nohou celým chodidlem na zem (levá špička vtočena dovnitř).
b: Pravá noha krokem na místě (chodidlo došlápne celou plochou na zem, špička vytočena zevnitř) se odráží od země a současně se levá noha uvolní od země.
Všechny další takty = 1. taktu.

CH při otáčení D poskakuje na místě na pravé noze, přidupává levou nohou a tleská současně pravou dlaní do levé: jeho pohyb rovněž začíná ve druhé době posledního taktu předzpěvu odrazem pravé nohy a pokrčením levé nohy.
1. takt – a: Pokrčená levá noha z poskoku na pravé doskočí na celé chodidlo, povolí mírně v koleně. Současně potlesk pravou dlaní do levé asi ve výši pasu, lokty mírně od těla. b: Přešlap na celé chodidlo pravé nohy a poskok na pravé (viz předtaktí – pohyb ve druhé době posledního taktu zpěvu).

III. Společné víření dvojice (takt 5. – 12. první přehrávky písně)
Postavení pravými boky u sebe, ale D předstoupí poněkud před CH, CH ji objímá pravou rukou kolem těla. D položí levici ohnutou v lokti přes pravou paži CH, prsty směřují k jeho pravé lopatce. Vnější (pravá) paže D připažena a levice CH mírně vzpažena pokrčeně. V tomto postavení a držení víří dvojice vpravo skočnými kroky, začínajícími v předtaktí odrazem z pravé nohy, levá pokrčena přednožmo, dopadem v první době taktu (5.) na celé chodidlo levé nohy předkročmo, špička vtočena dovnitř. Na b) CH i D krok pravou (vnitřní) nohou vpřed po obloučku, špička vytočena zevnitř. 6. až 12. takt = l. taktu.
Ve dvou taktech se vždy dvojice otočí jednou vpravo kolem. D v posledním taktu víření na první dobu dokročí na levou nohu, ale ve druhé době taktu nechává pravou nohu opřenou přední částí zlehka o zem, aby byla připravena k vykročení, kdy v další části obchází poskoky tanečníka až na své původní místo.

IV. Společné otáčení dvojice v postavení čelném
(D po pravici CH – CH objímá pravicí D kolem těla, D položí levou ruku ohnutou v lokti přes jeho pravou paži, prsty směřují k pravé lopatce CH), vnější ruce připaženy. V tomto postavení a držení se otáčí dvojice kolem společné osy doleva v taktech 1. až 8. poskočnými kroky, v lichých taktech na vnější noze směrem vpřed, vnitřní pokrčena v koleně kmihne vpřed, v sudých taktech poskokem na vnitřní noze s úhybem vzad, vnější nohy pokrčeny v kolenou kmihnou vzad. Těmito osmi poskoky s doprovodnými pohyby druhé nohy se otočí dvojice o 360° vlevo (CH couvá, D postupuje vpřed až do původního postavení čelem k hudbě).
9. – 12. takt: D obchází jednou kolem CH. který ji zpočátku posílá pravicí před sebe pod levou paží, kde D obchází celkem čtyřmi poskoky až na své místo. Při prvním poskoku vykračuje pravá noha. druhá noha je pokrčena přínožmo, v 2. taktu provede poskok na levé noze, pravá pokrčena přínožmo. V 11. taktu poskokem na pravé se blíží zadem kolem CH ke svému místu. Ve 12. taktu – a: Přešlápne na levou nohu, pravá zůstane lehce opřena o zem (připravuje se na vykročení pravou nohou vpřed při předzpěvu další sloky písně).
CH v 9. taktu provede jeden poskok a pak už jenom přešlápne a čeká až D přijde na své místo po jeho pravici. Tam se spolu uchopí opět za vnitřní ruce a jsou připraveni k přednesu další sloky písně.

Poznámka ke skladbě: Taneční skladba je pevně zafixována po předzpěvu jedné sloky taneční písně celkem na dvě přehrávky nápěvu. Sled figur, jak byl popsán nahoře, je závazný pro celý tanec, tj. po zpěvu písně se začíná samostatným tanečním proje­vem, pak následuje víření v postavení pravými boky u sebe skočným krokem jako při individuálním projevu. V další přehráv-ce nápěvu se otáčí dvojice v čelném postavení doleva poskočnými kroky s kmihy volné nohy střídavě vpřed a vzad. Celá kompozice je ukončena oběhnutím D kolem CH poskočnými kroky. Celý tanec končí vzájemným plácnutím tanečníka a tanečnice do dlaní.

Tančí Ludvík Ježek (1930) a Marie Ježková (1936) z Dolního Němčí, hraje Dolněmčanka z Dolního Němčí ve složení kapelník Antonín Turčín (1970) a baskřídlovka, Milan Bartoš (1968) a Antonín Daněk (1947) křídlovky, Miroslav Janča (1951) 2. baskřídlovka, Lubomír Miloš (1954) a Antonín Straka (1966) Es trubky, Jaroslav Kadlčík (1969) a Pavel Stojaspal (1970) trombony, Zdeněk Tinka (1968) a Antonín Zimčík (1951) klarinety, Ludvík Stojaspal (1940) kontrabas a Petr Janča (1950) bicí.