• English

Zřizovatel:

D. 7 ČARDÁŠ I Z NIVNICE

Ančo, Ančo ty sa nevdáš, povedajú, že nic nemáš,
mladé roky ti utečú, budeš sedět za peců.

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše, čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se za pravé ruce, levé v bok.

I. Rozcházení dvojice v prostoru
Tempo volné. CH při tanci zpívají.
1. takt: 2 kroky vpřed po kruhu, první s půlobratem o 90° zevnitř (CH vlevo. D vpravo), CH vykročí pravou nohou křížem přes levou, D levou křížem přes pravou. 2. krok je už přímo vpřed.
2. takt: Výpon na místě s otočením čelem k sobě (a) a stoj spojný na celých chodidlech (b).
3. takt = 1. taktu, ale zpět na svá místa. Na začátku taktu při prvním kroku CH vykročí pravou, D levou nohou (bez křížení), otočí se oba o 180° dovnitř, D vlevo, CH vpravo.
4. takt = 2. taktu čelem k sobě.
5. takt = 1. taktu, ale oba vykročí bez křížení nohy, CH levou, D pravou nohou.
6. takt = 2. taktu.
7. – 8. takt = 3. a 4. taktu.
9. – 10. takt = 5. – 6. taktu.
11. – 12. takt = 3. a 4. taktu.
13. – 16. takt (zrychlovat): Dvojice se pustí. D se otáčí na místě čtyřmi kroky skočně jako u sedlcké vpravo kolem vlastní osy. a: D krok pravou nohou na místě s pootočením o 90° vpravo. Noha při vykročení povolí v koleně, špice vytočena zevnitř. b: Odpérováním pravé nohy v koleně a prudký obrat (zvrt na pravém chodidle), provedený s mírným poskokem. Současně druhá noha prudkým švihem došlápne prudce shora na celé chodidlo přivráceně dovnitř (špice pravé nohy směřuje ke středu chodidla nohy levé). Současně se provede obrat o 90° vpravo. Ve 4 taktech se tedy D otoči 4 kroky 2x kolem. Některá obratnější se dokázala točit až 4x dokola. CH v těchto taktech cifruje na místě.

II. Druhá část nápěvu v rychlém tempu
Společná cifra CH a D ve stoji čelem proti sobě, ruce v bok nebo D ruce v bok. CH paže ve volném gestu (jako při cifrování). Spo­lečná cifra CH a D je drobná cifra s rychlým přešlapováním z nohy na nohu v rytmu: jedna čvrtka, dvě osminy (opakovaně), prováděná s nadlehčeným těžištěm a s „odhazováním“ druhé nohy stranou (unožováním) na začátku v 1. době taktu:
1. takt – a: D přešlap až malé naskočení na levou nohu, pravá současně odmrštěním unoží vpravo dolů stranou. CH vykročí pravou nohou a odmrštěním levé unoží vlevo dolů stranou.
b: Dva lehké přešlapy D pravou a levou nohou na místě. CH levou a pravou.
Pozn.: Při těchto přešlapech tanečníci ovládají dobře těžiště a drží se zpříma.
2. takt = 1. taktu, ale naopak a opačnou nohou.
3. – 4. takt. 5. – 6. a 7. – 8. takt = 1. – 2. taktu.
Pohyby jsou velmi lehké a plynulé. Pánev se postupně začne mírně vychylovat stranou, trup je klidný, jen nohy při odlehčeném těžišti lehce jakoby klouzaly stranou.
9. takt: Dvojice se zastaví, výdrž ve stoji čelem proti sobě.
10. takt: CH i D 3x zadupají pravou, levou, pravou nohou.
11. takt = 9. taktu.
12. takt: Oba 3x zatleskají pravou dlaní do levé.
13. – 16. takt: Dvojice se pustí. D se otočí 4x na místě kolem vlastní osy doprava jako v I., taktu 13. – 16. (vykračuje pravá noha s podřepem, odrazí se atd.). Některá D se točí každým krokem jenom o půl kola. CH při otáčení D zadupá, zatleská, poskočí atp.

III. Druhá část nápěvu v rychlém tempu (viz. II) se ještě jednou opakuje
Dvojice víří na místě kolem společné osy vpravo v držení jako u nivnické sedlcké. CH drží D oběma rukama kolem těla, D položí obě ruce ze stran na jeho ruce. Krok víření se shoduje s krokem otáčení při nivnické.
1. – 8. takt – Víření vpravo, krokem jako u samostaného otáčení D.
a: Výkrok pravou rukou s poklesem v kolenou.
b: Zvrtem až poskokem obrat na vnitřní noze, špička vytočí zevnitř, druhá noha došlápne prudce shora na zem, špička vtočena dovnitř. To se opakuje až do konce 8. taktu. Krok CH je stejného charakteru.
9. takt: Dvojice se zastaví, výdrž ve stoji čelem proti sobě.
10. takt: Dvojice se pustí, 3 podupy pravou, levou, pravou nohu.
11. takt: Výdrž ve stoji čelem proti sobě.
12. takt: CH i D 3 potlesky pravou dlaní do levé.
13. – 16. takt: D se otáčí na místě vpravo krokem jako u nivnické sedlcké (viz. I., takt 13. – 16. – otáčení D na místě vpravo).
Současně CH cifruje, jednoduše podupává, tleská atd.
Přechody z jedné figury do druhé nejsou vždy přesně ohraničeny takty, jako to uvádíme v popisu, ale někdy některý tanečník poněkud přetáhne. Stejně tak ne vždy při otáčení vykročí D pravou nohou s podřepem.

Tančí a hrají jako v D. 4.