Zřizovatel:

D. 10 ZBOJNICKÁ II Z NIVNICE

(rekonstrukce podle Poluše Šimčíkové)

Melodie jako v D. 9 Text D. 10

Tančí dva CH. Nejprve zazpívají jeden nebo oba první sloku taneční písně (Zbojníci, zlodějé, kdože Vás oděje…) nebo další sloku (Rúbal sem letinu). Po předzpěvu první sloky se postaví tanečníci čelem k sobě a uchopí se za pravé ruce, levé založí za zády (hřbet položen na kříži).

I. figura
1. – 4. takt: CH přešlapují na místě, střídavě vpravo a vlevo stranou.
1. takt – a1: Malý ostrý úkrok podle prvního CH vpravo stranou. První vykročí pravou nohou, druhý levou nohou.
a2: Druhá noha přikročí rázně k noze výkročné.
b1 – b2: Totéž naopak opačnýma nohama.
2. – 4. takt = 1. taktu.
Na konci 4. taktu se dvojice pustí a oba CH založí ruce za zády -dlaň do dlaně.

II. figura – v trvání dalších 4 taktů
Na 5. a) oba ruce uvolní, provedou nízký ostrý výskok obounož a dopad snožmo, kolena mírně povolena.
a1: Poskok na levé noze, pravá pokrčí přednožmo, koleno téměř vodorovně a současně potlesk oběma rukama ze stran na koleno.
b1 – b2: Skok snožmo. Poskok na pravé, levá pokrčí vysoko přednožmo. současně potlesk oběma rukama ze stran na koleno.
6. – 8. takt = 5. taktu.

I. a II. se opakují na další přehrání písně ve variaci:
1. takt – Oba CH ruce založeny za zády, dlaň v dlani. Ostře provedený přeměnný krok stranou s doskokem na nohu výkročnou, druhá vysoko přednoží přednožmo. stehno téměř kolmo k zemi. První CH vykračuje pravou nohou, druhý levou nohou.
2. takt = 1. taktu, ale opačným směrem. První CH vykročí levou nohou doleva, druhý CH pravou nohou doprava.
3. – 4. takt = 1. a 2. taktu.
5. – 8. takt: Totéž jako ve figuře II. takt 5. – 8.: noha se pokrčí výš a tleská se pod kolenem.

III. figura
Odzemkové skoky do dřepu a výskok na jedné noze s napínáním druhé nohy. Provede se ve 4 taktech základního nápěvu.
1 takt – a: Oba CH skokem dřep, kolena u sebe.
b: Výskok na levé, pravá napne šikmo vpravo vpřed přednož­mo dolů.
2. takt = 1. taktu, ale ve 2. době přednožuje levá noha.
3. – 4. takt = 1. a 2. taktu.
Paže jsou ve volném pokrčení předpažmo zevnitř vzhůru (pomáhají udržovat rovnováhu).

IV. figura
„Kozáčkové“ skoky v dřepu se střídavým napínáním jedné a druhé nohy.
5. takt – a: Skočí do dřepu.
b: Poskok v dřepu na levé noze, pravá noha vyšvihne vpřed a opře se patou o zem, špice vzhůru.
2. takt – a: Přeskok v dřepu na pravou pokrčenou nohu a levá noha se vyšvihne vpřed a opře se patou o zem.
b: Skokem v dřepu se vymění obě nohy, levá se skrčí, pravá vpřed atd. až do konce 8. taktu.
Při skákání „kozáčka“ odzemku paže tanečníků jsou ve volném pokrčení předpažmo zevnitř vzhůru.
Figura II. a IV. se opakuje ještě jednou na další přehrání nápěvu. V závěrečném taktu vyskočí dvojice z odzemku do stoje na obou chodidlech nebo na patách, zvedne jednu ruku vzhůru a druhou nechá ve volném gestu a zvoláním Hej hop ukončí tanec.

Podle Poluše Šimčíkové kroky přísunné i poskoky s potlesky na koleno nebo pod koleno druhé nohy se prováděly v pomalejším tempu (např. jeden krok přísunný stranou v taktu, nejprve jedním směrem, v dalším taktu druhým směrem). Podobně i skoky se skrčováním druhé nohy přednožmo a s potlesky po straně kolena, nebo pod pokrčené koleno byly v pomalejším tempu. Na a) skok snožmo, na b) přeskok na jednu nohu, druhá vysoko pokrčena, potlesk na koleno nebo pod koleno, v druhém taktu totéž, ale pokrčuje druhá noha.

Tančí a hrají jako v D. 9.