Zřizovatel:

G. 41 CIGAN I – III Z DVOŘISKA (HLUČÍNSKO)

  

*) Melodie se libovolněkrát opakuje a postupně zrychluje.

Cigan I
Tančí sám tanečník před muzikou. Postaví se před muziku a poručí si tanec. Pravou ruku má vzadu na kříži, levou se drží vpředu za opasek.
Taneční krok: podsekávaný zakládaný poskočný krok (2 v taktu). Začíná pravá noha za levou. Při zrychleném tempu založí i druhou ruku vzad.
Cigan II
Tančí CH a D čelem proti sobě, drží se za zkřížené napjaté paže vpředu před tělem, pravá nahoře. Oba tančí stejným krokem jako prve CH na místě.
Cigan III
Držení a postavení jako u cigana II. Dvojice tančí stejným krokem jako v ciganovi II, ale při ciganových poskocích se otáčí jednak kolem společné osy doleva, jednak doprava. Jako odpočinkové figury se vkládají jenom poskoky dvojice na místě bez otáčení, jako u cigana II. Změna směru je libovolná, ale obvykle se děje po jednotlivých hudebních celcích.

V závěru tance na začátku posledního taktu nízkým výskokem doskočí do stoje snožmo, na b) výdrž.
Poznámka: Jiný druh „ciganového“ zakládaného poskočného kroku – noha se nezakládá za nohu stojnou přímo, ale obloukem stranou nazad se současným mírným úklonem ve směru nohy stojné (v každém taktu 2 poskoky). Takto se tančí obvykle při volném tempu na počátku tance. Při větší rychlosti se tančí poskoky přímo zakládané a ostře podsekávané. Viz G. 29, G. 30, G. 31.

Tančí a hrají členové souboru Hlubina z Ostravy sólo Petr Skála (1955) a Helena Skálová (1957), dále Petr Bednář (1966) a Hana Šrámková (1958), Dalibor Röbel (1961) a Anna Röbe-lová (1958), Jaroslav Sameš (1952) a Jindra Gärtnerová (1954), muzika jako v F.7.