• English

Zřizovatel:

B. 3 ZVRTEK ZE STARÝCH HAMRŮ (rekonstrukce Věra Šimková)

Včera se mi škoda stala, ej,
moju milu voda vzala, ej,
moju milu voda vzala.

/:Dyž ju vzala, ať ju něse,:/
/:ona ju něcha v černym lese.:/

Druh dvoudobého točivého tance rychlého tempa z horního Lašska, bohatého písňového podkladu. Po pohybové stránce tanec rekonstruován podle údajů jednotlivých tanečníků. Spontánně označován názvem „zvrtek“ (podle charakteru vířivého kroku dvojice, pro který je charakteristický zvrt na přední části chodidla). V tanci se střídá zpěv jednotlivých slok tanečních písní (zpívají CH) před muzikou se společným vířením dvojice na místě při opakování nápěvu hudbou. Zhusta se objevuje i individuální projev CH i D.

Popis tanečních kroků a figur.
I. Zpěv taneční písně s doprovodnými pohyby:
Zpívají CH, zpěv je doprovázen výraznou gestikulací, přidu-páváním a přenášením váhy těla z nohy na nohu. D stojí po pravici CH buď bez držení a rovněž se pohupuje v rytmu zpívané písně s přenášením váhy těla z nohy na nohu, nebo se drží s CH za vnitřní ruce. Pak při přenášení váhy těla vykra­čují vnější nohou s mírným natočením zevnitř (liché takty) v sudých taktech se přenese váha zpět na vnitřní nohu a dvojice se natáčí mírně k sobě.

II. Víření dvojice na místě kolem společné osy.
Postavení a držení dvojice: pravými boky u sebe. Držení za lokty – CH drží dlaněmi lokty D, D má položeny paže na předloktí CH (uchopí se takto již na konci zpěvu).
1. takt – a: Krok pravýma nohama mírně vpřed po obloučku na celé chodidlo se znatelným hlubším poklesem v koleně („přichramování“) tak, že jsou vnějšími hranami pravých -výkročných chodidel u sebe.
b: Svižný vzpřim s ostrým zvrtem na pravých chodidlech (pata se lehce nadnese nad zem) a současně krok levýma nohama rovněž s lehkým zvrtem a předsunem před pravou nohu (v malém rozkročení). Postavení je opět čelné. Paže se při každém kroku pohybují v ramenou: podřizují se natáčení těla při výkrocích a zvrtech dopředu a vzad.

Obměna víření č. 1 – v „čardášovém“ držení čelném:
1. – 9. takt: Kroky stejné jako 1. a – b.
10. – 11. takt: CH zadupe, muzika zrychlí tempo.

Obměna víření č. 2 (viz dohrávka v hudební příloze): Držení zůstává stejné jako u obměny č. 1. Vykračuje stále pravá noha.
1. takt – a : Krok pravými chodidly vnitřní stranou špiček vedle sebe.
b: Zvrt na pravých chodidlech se současným krokem levýma nohama (nejkratší drahou a s předkrokem před pravou). Zvrty jsou prováděny nízko nad zemí.

Víření možno provádět v další části nápěvu doleva v postavení levými boky u sebe:
1. takt – a: Vykračuje levá noha (vnitřní strany špiček obou partnerů opět u sebe).
b: Krok pravou vpřed s došlapem před levou podobně jako u víření doprava.

III. Samostatný taneční projev CH a D.
D se otáčí na místě nízkým poskočným krokem:
Liché takty – a : Krok pravou nohou vpravo.
b : Téměř až poskočně provedený zvrt s pohybem paty dovnitř.
Sudé takty – a : Krok levou nohou.
b: Zvrt na levé s pohybem paty ven.

CH tančí v kruhu kolem D nízkým poskočným krokem prokládaným podupy.

Obměna č. 1:
D se otáčí s postupem po kruhu. V každém taktu se otočí
o 180 °. V lichých taktech provede v každém taktu krok pravou nohou vpravo vpřed s obratem na a, dokrok levé nohy k pravé s přídupem (chodidla paralelně) na b. V sudých taktech vykročí levá s obratem vpravo, přidupne pravá. CH postupuje za D poskočnými kroky prokládanými podupy. Tato figura se vkládá do tance obvykle ve druhé části písně. Výjimkou však není ani zahájení touto figurou po předzpěvu. A může být též vkládána i mezi ostatní taneční figury.

Jde o poměrně bohatou taneční skladbu, ve které se střídají jednotlivé taneční prvky a figury s různými obměnami (např. víření dvojice na místě v „čardášovém“ postavení a držení čelném). Na charakter kroků působí nesporně tempo přehrávky tance.

Podle Věry Šejvlové a dalších pramenů zapsala Věra Šimková.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku Ivo Garnol (1961) a Radana Garnolová (1962), muzika jako v B. 1, ale bez cimbálu.