C.21 PLÁCAVÁ ZE ŽĎÁRSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. 1. – 8 . takt: Polka vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou. Na konci 8. taktu se dvojice zastaví ( CH zády do středu) a pustí se. 9. takt –

Continue reading

C.22 PŘIŠEL K NÁM SYNEČEK, SMĚSEK Z FRYŠAVY

Přišel k nám syneček z Nový vsi, prines nám novin(k)u jakousi. Že moje milá chytla jelena za fousy. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, v držení ke kolovému tanci zavřeném. V tanci se střídá v trojdobém taktu valčík, ve dvoudobém obkročák houpavý, v každém taktu jeden

Continue reading

C.23 RÁČEK Z BLATIN

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zady do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. 1 . – 4 . takt: 4 krátké kolébavé přísunné kroky vpřed. CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže komíhají při každém kroku nahoru a dolu. 5. – 8. takt: 7 cvalových

Continue reading

C.24 SEDLÁK, SMĚSEK Z BLATIN

Tančí dvojice smíšené, čelem proti sobě. CH zády do středu v držení ke kolovému tanci zavřeném. V tanci se střídá obkročák poskočný (dva kroky v taktu) s valčíkem. Celý tanec j e ukončen v posledních 2 taktech čtyřmi podupy na místě. 1. – 4. takt: Obkročák poskočný (2 kroky v

Continue reading

C.25 VRTÁK, SMĚSEK Z FRYŠAVY A TŘÍ STUDNÍ

Svlíkej, holka, svlíkej kabát, svlíkej kabát, dáme sobě vrták zahrát, vrták zahrát, dáme si, dáme si, vrták zahrát. Tančí dvojice smíšené, čelem proti sobě, C H zády do středu, v držení ke kolovému tanci zavřeném. V tanci se střídá obkročák poskočný ( 1 krok v taktu) a polka. 1 .

Continue reading

C.26 VYLETĚLA HOLUBIČKA Z UBUŠÍNA

Vyletěla holubička ze skály, ze skály, probudila modré oči ze spaní, probudila modré oči ze spaní. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce spojené šátky. 1. – 6 . takt: Dvojice postupuje vpřed (D couvá) přísunnými střídnostrannými

Continue reading

C.27 HOLÍNKOVÁ Z POČÍTEK

Chlapecká pohybově zrytmizovaná hra obratnosti. U muziky chlapci občas předváděli různé bravurní kousky a hry. Patří k nim i holínková. Je to vlastně protějšek valaškého krpcového. Dva CH si sednou proti sobě v určité vzdálenosti na zem. Každý drží v pravé ruce holínku. Na začátku zaklepou oba holínkou na zem

Continue reading

C.28 HVĚZDA – HODINY – KOLO MLÝNSKÉ Z POČÍTEK

Chlapci v sudem počtu (nejlépe 8) utvoří kruh čelem do středu a uchopí se za napjaté paže. Hudba hraje buďto nějaký „mlynářský“ nápěv nebo kteroukoliv polkovou melodii. Pokud je text písně znám, chlapci mohou píseň předzpívat při pohybu v kruhu vpravo nebo vlevo stranou. Pokud hraje pouze hudba, střídají se

Continue reading

C.29 NA ŠEVCE Z POČÍTEK

Rozlobil se švec, pro mizernou věc, /: že ho blechy kousaly, neměl na ně posady, udělal si klec. :/ K oblíbeným žertovným hrám u tanečních zábav nebo na zimních besedách v chalupách patřila i hra na ševce. Hráli j i tři obratní mladíci nebo i starší muži. Jeden seděl na

Continue reading