C.11 JEŠTĚ MĚ NEMÁŠ SMĚSEK Z FRYŠAVY A SNĚŽNÉHO

Ještě mě nemáš, hopaj, šupaj, už na mě dudláš, hopaj, šup. /: Až mě budeš mít, hopaj, šupaj, tak mě budeš bít, hopaj, šup. :/ Když jsem šel z hodů, hopaj, šupaj, pozdvih jsem nohu, hopaj, šup. Viděl jsem vejra, hopaj, šupaj, dali mně sejra, hopaj, šup. Jindřišku, broučku, hopaj,

Zobrazit více

C.12 HAJ HUSIČKY Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Haj, husičky, ze pšeničky, haj, husičky, ze žita, lepší je ta malá holka, než-li je ta veliká. Lala, lalala,…. Tančí trojice, CH a dvě D, levým bokem do středu, CH uprostřed. D jsou zavěšeny vnitřníma rukama do CH, vnější ruce v bok. 1. – 8. takt: Trojice postupuje krátkými poskočnými

Zobrazit více

C.13 HAJ HUSIČKY ZE SLAVKOVIC

Píseň jako v C.12 Tančí trojice po kruhu, CH levým bokem do středu ruce v bok. dvě D čelem proti němu pravým bokem do středu. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce v bok. 1 . – 8 . takt: Trojice postupuje kroky poskočnými (dva v taktu) vpřed

Zobrazit více

C.14 KALAMAJKA I Z KRÁSNÉHO

Kalamajko, příď si k nám, já ti něco přichystám, mísu hrachu, mísu kroup, kalamajko, hop, hop, hop. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce v bok. 1. takt: Tři malé, dupavé kroky, CH s půlobratem

Zobrazit více

C.15 KALAMAJKA II Z KRÁSNÉHO

Píseň jako v C. 14 Tančí se stejně jako C.14, ale ve trojici, CH uprostřed mezi dvěma D. Drží se za vnitřní ruce, vnější v bok. Na počátku tance jsou všichni levým bokem do středu. Obě D tančí stejně jako D v C. 14. CH rovněž stejně jako v C.

Zobrazit více

C.16 KALAMAJKA III Z KRÁSNÉHO

Píseň jako v C.14 Další trojicový variant kalamajky z Krásného se liší od trojicového variantu C. 15 pohyby volné nohy v sudých taktech. Volná noha nepřiklepává k noze poskočné, ale například v 2. taktu a), kdy při poskoku C H na levé noze na místě pravá noha vymrští v koleně

Zobrazit více

C.17 KŘIŽÁK Z BLATIN

Tančí čtyři dvojice v postavení do kříže, D po pravici CH. CH i D v každé dvojici mají připraveny ruce v potlesku před tělem. Figura A 1 . – 8 . takt: První a třetí dvojice postupují proti sobě drobnými vypérovanými krůčky po přední části chodidel (v každém taktu dva,

Zobrazit více

C.18 LATOVÁK, SMĚSEK Z UBUŠÍNA A KARASÍNA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené. V tanci se střídá v trojdobém taktu valčík, ve dvoudobém obkročák poskočný, v každém taktu jeden krok. Takto až do konce tance. Technika kroků jako u C.11. Na začátku tance vykročí CH levou,

Zobrazit více

C.19 MAZURKA I Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Měla babka čtyry jabka a dědoušek jen dvě. Dej mi, babko, jedno jabko, budeme mít stejně. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za ruce vzadu křížem. 1. – 3. takt: Tři mazurkové kroky mazurky vydupávané vpřed, začíná pravá noha. 4. takt: CH

Zobrazit více

C.20 MAZURKA II Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Píseň jako v C.19 Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení polootevřeném, CH uvnitř, D vně. Vnější paže napjaty ve směru tance. 1.-3. takt: 3 mazurkové kroky vpřed, vykročí vnější noha. 4. takt: Obrat třemi kroky skoro na místě o 180° doleva ( CH couvá). Vykračuje opět vnější noha. 5.

Zobrazit více