• English

Zřizovatel:

D.17 HAČAUPOLKA Z VELKÉHO BERANOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném – CH drží D oběma rukama v pase, D se opírá rukama o jeho ramena, CH zády, D čelem do středu.
1. – 2. takt: Dvojice tančí houpavou polku po kruhu, C H vykročí levou, D pravou nohou.
3. – 4. takt: C H vyzvedne D. které se odrazí a vzepře se na jeho ramenou. C H se otočí i se zvednutým D čtyřmi krůčky o 360° doprava, vykročí levá noha. Po dokončení otáčky postaví opět D na zem v poslední době 4. taktu.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají členové souboru Vysočan z Jihlavy Zbyněk Berka /1974/ a Iveta Královská /1968/, Miloslav Brtník ml. /1951/ a Dana Bulantová /1966/, Jaroslav Dřevo /1947/ a Iveta Urbanová /1964/, Josef Fišar /1972/ a Lenka Orlíčková /1970/, Jiří Partl /1955/ a Daniela Kratochvílová /1964/, Josef Prokeš /1956/ a Lenka Macková /1972/, muzika jako v D. 3.