Zřizovatel:

D.19 ČÍ JE DĚVČE I Z PANSKÉ LHOTY

Čí je, čí je, čí je děvče, v té červené kacabajce,
čí je, čí je, čí je děvče, to je děvče mý.
A proč a nač a proč a nač a zač,
a proč a nač a proč a nač a zač.

/: Ono rádo kafe pije a rohlíčky přikusuje,
to je děvče mý. :/

Tančí tři D ve vázaném kroužku čelem dovnitř. Drží se za ruce v odpažení.
1. – 8 . takt: Kroužek se otáčí šestnácti krůčky (vykročí pravá noha) vpravo stranou.
9. takt – a: Jeden řezankový poskok pravou nohou vpřed, váha je rozložena na obou chodidlech stejnoměrně, DD jsou natočeny čelem do kroužku.
b: Výdrž.
10. takt = 9. takt. ale opačnou nohou.
11. takt: Dva řezankové poskoky pravou a levou nohou.
12. takt – a: Jeden řezankový poskok pravou nohou vpřed.
b: Výdrž.
13. – 16. takt = 9 – 12. takt. ale opačnou nohou.
17. – 18. takt: DD se pustí, prostřední se zavěsí s pravou D za pravé lokty a zatočí se jednou kolem čtyřmi nízkými poklusovými krůčky. Levá D ruce v bok, opíše sama kroužek čtyřmi nízkými běhovými krůčky šikmo vlevo zevnitř a zpět ke střední D.
19. – 20. takt: Prostřední D se pustí s pravou D a zavěsí se s levou D za levé lokty, opíší zátočku čtyřmi běhovými krůčky jednou kolem. Pravá D, ruce v bok. zatím pokračuje po kroužku od středu doleva čtyřmi nízkými běhovými krůčky ke svému původnímu místu. Takto se střídají vždy v zátočkách s prostřední D a v postupování po kroužku opět k prostřední D. Při zátočkách vykračují prostřední a pravá D pravýma nohama a levá D vykročí levou nohou. Obvykle se levá D přizpůsobuje oběma dalším D a vykročí do obloučku zevnitř na začátku zátoček také pravou nohou.

Tančí členky souboru Pramínek z Jihlavy Magda Kalinová /1977/, Kateřina Šuhajová /1979/ a Marcela Valdezová /1978/, hraje muzika souboru Vysočan z Jihlavy jako v D. 3.