B. 23 KÁČER Z VELKÉ NAD VELIČKOU

Kdo má ženu, nech drží, nech drží, a kdo nemá, vydrží, vydrží. Káčer je taneční hra založená na obratnosti přebytečného tanečníka uprostřed kruhu. Tančí jednotlivé dvojice po kruhu levým bokem do středu, CH uvnitř, D vně. CH uchopí D pravicí kolem pasu, D mu položí levou ruku ohnutou v lokti

Continue reading

B. 24 KÁČER Z LIPOVA

Až pojedeš od Lipova pres Tasov do Lhoty a budeš tam vykrikovat, kuptesi łopaty, hojása, hojása, hojása. Mlynári, šafári, z vašeho mlýna švarná děvčina vychází. Ten Jagošův syn, to je čeledín, má očka modré, líčka červené, spało by sa s ním. Ja, kdo by ně za starého kázał, jako by

Continue reading

B. 25 ŽABSKÁ Z VELKÉ NAD VELIČKOU

Lezła žábka, žáb za ňú, žabka spadła žáb na ňu. Letí čápka, čáp za ňú, čápka spadla, čáp na ňu. Žabská se tančívala o svatbách nebo o fašanku. Dva muži si zazpívali nejprve taneční píseň a při zpěvu se už rozmísťovali přeměnnými kroky atd. do postavení proti sobě. Hudba opakuje

Continue reading

B. 26 TREFA Z LIPOVA

Je trefa, není trefa, je trefa, není trefa. Je to taneční hra v obratnosti. Tančí 3 CH v postavení čelném. Prostřední CH má na hlavě klobouk. Krajní mají napřaženy vnitřní paže nad hlavou prostředního. Prostřední CH začne zpívat píseň „Je trefa, néni trefa“ s obvyklou horňáckou gestikulací. Muzikanti přehrávají píseň

Continue reading

B. 27 HOJAČKY Z VELKÉ NAD VELIČKOU

Hojačky, hojačky, zahrajte nám, muzikanti, čapačky. ( a dále: seďačky stojačky, pískačky, mlčačky, fałešňačky, za nama choďačky.) Hojačky jsou žertovnou hrou CH s muzikanty. CH se postaví v půlkruhu nebo v hloučku před muziku a za bohaté gestikulace zpívají 1. sloku písně „Zahrajte nám, muzikanti, stojačky“. Muzi­ka opakuje předzpívaný nápěv

Continue reading

B. 28 JATELINKA (DO VČELÍNKA) I Z VELKÉ NAD VELIČKOU

/: Žala jatelinku, choďa po včelínku, :/ /: jatelinka drobná, nažala ju dodňa. :/ Tančí trojice v postavení čelném, CH uprostřed a po stranách 2 D. Drží se za vnitřní ruce v připažení. Někdy bývají spojeni mezi sebou vyšívanými šátečky. 1. – 8. takt: Dvojice přenáší za zpěvu taneční písně váhu

Continue reading

B. 29 JATELINKA (DO VČELÍNKA) II Z VELKÉ NAD VELIČKOU

Píseň jako v B. 28. Tančí pětice v řadě. Uprostřed CH, z každé strany 2 D. Drží se za vnitřní ruce. CH s prvními D po pravé a levé ruce je uvnitř spojen ještě vyšívaným šátečkem. 1. – 4. takt: 4 přísunné kroky vpřed, vykročí pravá noha. Přísunné kroky jsou

Continue reading