Zřizovatel:

B. 29 JATELINKA (DO VČELÍNKA) II Z VELKÉ NAD VELIČKOU

Píseň jako v B. 28.

Tančí pětice v řadě. Uprostřed CH, z každé strany 2 D. Drží se za vnitřní ruce. CH s prvními D po pravé a levé ruce je uvnitř spojen ještě vyšívaným šátečkem.

1. – 4. takt: 4 přísunné kroky vpřed, vykročí pravá noha. Přísunné kroky jsou doprovázeny kmihy spojených paží při každém kroku vpřed a vzad.
5. – 8. takt: 4 přísunné kroky vzad, vykračuje levá noha. Kroky jsou provázeny kmihy spojených paží při každém kroku vzad a vpřed.
9. – 12. takt: D po pravici chlapcově, vedeny první obloučkem, vbíhají běhovými krůčky do brány pod šátkem mezi CH a první D po levici. CH a obě D po levici přešlapují stejnými krůčky jako podbíhající D na místě. První pravá D po vběhnutí pod branku obíhá okolo CH, vede za sebou i 2. D a nakonec se za nimi podtáčí i CH. Dívky dobíhají až na své místo a CH se přetáčí do původního postavení. Nyní začíná podbíhat levé dívčí křídlo vedeno krajní D, která v taktech 13. a 16. obloučkem vbíhá do branky mezi CH a D po jeho pravici (pod šátkem), vede za sebou další D a nakonec i CH, který se podtáčí opět do původního postavení. Obě D po pravé straně CH, které nyní nepodbíhají, přešlapují na místě ve stejném rytmu.
Celý tanec se může několikrát opakovat podle hry hudců. Druhá část tance (podbíhání pod brankami) se může ještě jednou opako­vat, hudba ji může opakovat několikrát po sobě, případně může i zrychlit tempo obíhání.

Tančí členové souboru Velička z Velké nad Veličkou: Dušan Prášek (1966), Hana Bobčíková (1970), Pavla Bobčíková (1976), Veronika Grabcová (1976) a Miroslava Jurenová (1977) , Pavel Zemčík (1965), Blanka Grabcová (1978), Jana Prachařová (1976), Jana Staňková (1976) a Renata Trýsková (1977), hraje Cimbálová muzika Jarka Miškeříka jako v B. 11.