• English

Zřizovatel:

B. 25 ŽABSKÁ Z VELKÉ NAD VELIČKOU

Lezła žábka, žáb za ňú,
žabka spadła žáb na ňu.

Letí čápka, čáp za ňú,
čápka spadla, čáp na ňu.

Žabská se tančívala o svatbách nebo o fašanku. Dva muži si zazpívali nejprve taneční píseň a při zpěvu se už rozmísťovali přeměnnými kroky atd. do postavení proti sobě. Hudba opakuje ve volném tempu nápěv několikrát po sobě. Muži se začínají k sobě blížit skoky snožmo v hlubokém předklonu, paže napřaženy k zemi (dva skoky v taktu). Jakmile se k sobě přiblíží, jeden utvoří podpor dřepmo a za poskakování ve stejném rytmu se snaží prolézat mezi rozkročenýma nohama druhého muže, který jej přeskakuje v předklonu, paže napjaty k zemi. ve stejném tempu stále dvěma poskoky v taktu. Jakmile první prolezl, otáčejí se oba muži poskoky v hlubokém předklonu znovu čelem k sobě a opět se přeskakují, nyní může prolézt druhý. Jakmile se přelezli, poskakují pozpátku hýžděmi k sobě, opět paže napřažený k sobě. Několikrát na sebe narazí hýžděmi a v postoji zády k sobě se začínají pozpátku podlézat, nejdříve jeden za stále stejných poskoku. Jakmile se přelezli, otočí se zády k sobě a začínají se znovu přelézat pozpátku. Takto se to několikrát opakuje, dvojice se otočí čelem k sobě, jeden přelézá rozkročmo druhého, spodní se dostane až do podpora ležmo, vrchní ve stoji rozkročném (pažemi se opírá vně svého protějšku o zem), a takto se přelézají až. případně na sebe spadnou a tanec končí. Všechny pohyby tance jsou vlastně zaměřeny k jeho obsahu. Taneční skladba je závislá na nápaditosti jednotlivých dvojic.

Tančí Jan Kománek st. (1951) a Jiří Mička (1945), hrají členové Cimbálové muziky Jarka Miškeříka, Jan Kománek ml. (1975) prim, Martin Kománek (1977) housle-terc, Zdeněk Maňák (1975) housle-kontr a Radim Kovárník (1975) kontrabas.