Zřizovatel:

B. 28 JATELINKA (DO VČELÍNKA) I Z VELKÉ NAD VELIČKOU

/: Žala jatelinku, choďa po včelínku, :/
/: jatelinka drobná, nažala ju dodňa. :/

Tančí trojice v postavení čelném, CH uprostřed a po stranách 2 D. Drží se za vnitřní ruce v připažení. Někdy bývají spojeni mezi sebou vyšívanými šátečky.
1. – 8. takt: Dvojice přenáší za zpěvu taneční písně váhu těla vpřed na pravou nohu (a), kmih spojenými pažemi vpřed a vzad, na levou nohu (b), kmih spojenými pažemi vzad. Pohyb je houpavý, druhá noha nepřisouvá. Ve druhé části tance následuje podtáčení obou dívek běhovými krůčky pod zvednutými spojenými pažemi a probíhání brankami střídavě pravá a levá D:
9. – 10. takt: Trojice zvedne vnitřní spojené paže. zatímco CH stojí obě D se podtáčejí čtyřmi běhovými krůčky pod zvednutými pažemi dovnitř (pravá doleva, levá doprava).
11. – 12. takt: Nyní vbíhá pravá D do branky mezi CH a levou D a 4 běhovými kroky proběhne až na své místo. CH se podtáčí 4 kroky za nimi. Levá D vyšlapává 4 krůčky na místě.
13. – 14. takt = 9. – 10. taktu. (Obě D se podtáčí dovnitř pod zvednutými pažemi 4 běhovými krůčky.)
15. – 16. takt: Levá D vbíhá do branky mezi CH a pravou D a obíhá ho 4 běhovými krůčky až na své místo. CH se za ní 4 bě­hovými krůčky podtáčejí až do původního postavení. Pravá D vyšlapává 4 krůčky na místě. Tanec se může několikrát opakovat, nyní už bez zpěvu, jen za hry hudců.

Tančí členové souboru Velička z Velké nad Veličkou: Martin Jagoš (1975), Jana Matulová (1977) a Jana Staňková (1976), Stanislav Jagoš ml. (1973), Hana Bobčíková (1970) a Mirosla­va Jurenová (1977), Petr Maňák (1976), Pavla Bobčíková (1976) a Veronika Grabcová (1976), Vlastimil Škopík (1965), Blanka Grabcová (1978) a Marie Jandzíková (1978), hraje Cimbálová muzika Jarka Miškeříka jako v B. 11.