Zřizovatel:

D.1 KOLA ZE SUMRAKOVA

Kolem Sumrakova stromy jsou atráda, stromy jsou atráda, stromy jsou.
Ponesou ovoce kyselý adráda, kyselý adráda, kyselý.

Jaképak ovoce ponesou atráda, ponesou atráda, ponesou,
že sou sumrakovský veselí atráda, veselí adráda, veselí.

My sme na svobodě jako rybičky ve vodě, my jsme na svobodě jako rybičky.
Rybičky mají vodu a my máme svobodu, my sme na svobodě jako rybičky.

Kola se tančívala v Sumrakově o přestávkách u muziky. Tančila je buď jen D v jednom kruhu nebo ve dvou až třech soustředných kruzích, nebo ve vnitřním kruhu tančili CH. kteří se navzájem drželi za plece, a ve vnějším kruhu tančila D (držení za napjaté paže). Podle druhu písně se tančilo různými kroky. Obvykle se začínalo volnějšími písněmi, při kterých se kola otáčela v případě soustředných kruhů protisměrně obyčejnými kroky (2 v taktu dvoučtvrtečním).

Kolo obyčejnou chůzí
Za zpěvu taneční písně se kola otáčejí protisměrně.
1. – 8. takt: Vnitřní kruh C H se otáčí doprava (vykročí pravou nohou – v taktu 2 kroky). Vnější kruh D (držení o napjatých pažích) se otáčí doleva (vykročí rovněž pravá noha). Při jednotlivých krocích se spojené paže D pohupují na a) dovnitř, na b) zevnitř kruhu.
9. – 16. takt: Kruhy se plynule přetočí opačným směrem (opět vykročí pravá noha).
Takto se postupuje a ž do konce první písně.
Změna směru kruhu se někdy provádí tak, jak bylo popsáno, jindy až na konci první sloky.

Kolo cvalovými kroky
Postavení jako výše. CH i D jsou natočeni čelem do středu. CH se drží navzájem za plece, D za ruce v mírném odpažení. V tomto postavení a držení se otáčejí kruhy protisměrně cvalovými krůčky (2 v taktu). Začínají-li se CH otáčet doprava, začíná cval pravou nohou a naopak. Směr se střídá podle jednotlivých frází nebo na konci jednotlivých slok. Otáčení cvalem se zastavuje obvykle v posledním taktu písně – a) jedním cvalovým krokem, – b) výdrž ve stoje. V tanečním provedení se však objevuje i jiný způsob zastavení cvalu: v posledním taktu a) nakročí CH i D na nohu výkročnou a b) přidupnou druhou nohou.
V souborovém provedení se připojuje ke zpěvu tanečníků i hudba.

Tančí a hrají členové souboru Podjavořičan z Telče Vlastimil Bártů /1969/, Pavel Kříž /1974/, Ivo Návrat /1976/, Jaroslav Novák /1958/, Pavel Novák /1970/, Jaroslav Pavlík /1976/, Libor Sova /1976/, Martin Šíma /1971/, Petra Běhalová /1973/, Renata Běhanová /1977/, Lenka Dubová /1976/, Silvie Jiřišťová /1977/, Pavla Návratová /1974/, Eva Švecová /1973/, Taťána Vacková /1977/ a Lenka Vyhlídalová /1975/, muzika ve složení Lenka Marešová /1977/ prim, Petra Veselá /1980/ 2. housle, Jaroslav Čajka /1970/ a Jana Fridrichová ml. /1969/ 3. housle a Petr Běhal /1948/ kontrabas, zpívají Hana Antoňová /1955/, Jana Fridrichová st. /1945/, Alena Muchinová /1956/, Jana Návratová /1945/, Marie Sedláčková /1947/, Miroslav Veselý /1954/ a Hana Zemanová /1949/.