Zřizovatel:

D.7 MAZURKA ZE SUMRAKOVA

Mazipulka se mi líbí, já ji včera tančila,
milej se ke mně přitočil, až sem z toho nemocná.

Tu mě bolí, tu mě píchá, tu mě zase ujímá,
pošlete mi pro doktora, ať se na mě podívá.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vpředu křížem, pravice nahoře.
1. – 3. takt: Tři kroky vydupávané mazurky vpřed, vykračuje vnější noha.
4. takt: CH přešlápne třikrát na místě L , P , L nohou a převádí D vodorovným pohybem překřížených paží ke svému levému boku. D přechází třemi kroky před CH k jeho levému boku a současně se otáčí o 360° doleva.
5. – 8. takt = 1 . – 4 . takt, ale vykračuje opačná noha (nyní opět vnější – CH pravou, D levou). V 8. taktu přebíhá D zpět na své původní místo s otočením o 360° doprava.
Pohyby taktů 1. – 8. se opakují po celý tanec.
Popis kroku vydupávané mazurky v i z u mazurky z Rouchovan (B.10).

Tančí a hrají členové souboru Podjavořičan z Telče Vlastimil Bártů /1969/ a Lenka Vyhlídalová /1975/, Pavel Kříž /1974/ a Taťana Vacková /1977/, Jaroslav Novák /1958/ a Pavla Návratová /1974/, Jaroslav Pavlík /1976/ a Linda Mácová /1977/, Libor Sova /1976/ a Monika Mitisková /1972/, Martin Šíma /1971/ a Petra Běhalová /1973/, muzika jako v D. 1, zpívají Hana Antoňová /1955/, Jana Fridrichová st. /1945/, Alena Muchinová /1956/, Jana Návratová /1945/, Marie Sedláčková /1947/ a Hana Zemanová /1949/.