Zřizovatel:

D.9 PROPLÍTAVÁ SOUSEDSKÁ Z TELEČSKA

Co sedláci, co děláte, koně máte, neoráte,
co sedláci, co děláte, koně máte a neoráte.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce v připažení.
1. takt: Dvojice postoupí j e d n ím valčíkovým krokem vpřed, CH vykročí levou nohou šikmo vlevo vpřed, D pravou šikmo vpravo vzad. Kmih spojenými pažemi dovnitř (podle CH doleva).
2. takt: Jeden valčíkový krok vpřed, C H vykročí pravou nohou šikmo vpravo vpřed, D levou nohou šikmo vlevo vzad. Kmih spojenými pažemi zevnitř kruhu (podle CH doprava).
3. – 4 . takt: Dvojice se kmihem spojených paží dovnitř podtočí dvěma valčíkovými kroky pod spojenými pažemi. CH vykročí levou nohou vlevo stranou. D pravou nohou vpravo stranou.
V závěru 4. taktu spojené paže obloukem zevnitř kruhu připaží.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Tančí členové souboru Pramínek z Jihlavy Petr Bakalík /1978/ a Renata Pavlíčková /1974/, Štěpán Kačer /1979/ a Hana Březinová /1978/, Daniel Kittler /1976/ a Kateřina Šuhajová /1979/, Michal Kružík /1978/ a Jitka Berková /1979/, Radek Růžička /1975/ a Magda Doležalová /1975/, Dušan Šebesta /1975/ a Hana Procházková /1977/, hraje muzika souboru Vysočan z Jihlavy jako v D. 3, zpívají členové obou souborů.