Zřizovatel:

D.10 ŘEZANKA Z BÝKOVCE

Řež, synečku, řezanku, řezanku, řezanku,
nekoukej se na Anku, na Aničku,
řež a řež a jen se nepořež.

Jak ona si tancuje, tancuje, tancuje,
když si boty obuje, obuje si.

Tančí D ve dvou řadách čelem proti sobě vzdálené od sebe asi čtyři velké kroky, ruce v bok.
1. – 4. takt: D v řadách postupují ke svým protějškům osmi drobnými vypérovanými krůčky, našlapovanými zlehka na přední část chodidla, vykročí pravá noha. Posledním krůčkem se zastaví.
5. – 8. takt: D se vracejí stejným způsobem osmi krůčky nazad na svá místa. Vykročí opět pravá noha.
9. takt: Všechny D vydup pravou nohou vpřed (noha j e mírně v koleně pokrčena jako při výpadu). Levá noha zůstává vzadu opřena o zem, koleno mírně vytočeno zevnitř. Pravým loktem se natočí všechny přímo loktem vpřed, hled přes loket vpřed.
10. takt = 9. takt. ale opačnou nohou (levou), levý loket natočen vpřed.
11. takt: Dvěma krůčky přeběhnou všechny mezerním rozestupem (se svým protějškem se každá míjí pravým ramenem) na protější místo (vykročí pravá noha).
12. takt: D dalšími dvěma kroky se otáčí na protějším místě o 180° vpravo. Řady stojí nyní opět tam, kde původně stály, avšak jednotlivé D si vyměnily se svým protějškem místa.
Druhá sloka se tančí jako první sloky. V závěru se vracejí D na svá původní místa. Tanec se tančíval buď o přestávce u taneční zábavy za doprovodu zpěvu nebo venku na louce jako taneční hra.
Tančívaly jej jen D.

Tančí a hrají členové soubom Podjavořičan z Telče Petra Běhalová /1973/, Renata Běhanová /1977/, Lenka Dubová /1976/, Silvie Jiřišťová /1977/, Eva Kernstocková /1973/, Linda Mácová /1977/, Monika Mitisková /1972/, Pavla Návratová /1974/, Taťana Vacková /1977/ a Lenka Vyhlídalová /1975/, muzika a zpěváci jako v D. 1, navíc zpívá Zuzana Lupačová /1981/.