Zřizovatel:

D.3 SVATEBNÍ PROCHÁZKOVÝ TANEC Z TELEČSKA A MORAVSKOBUDĚJOVICKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, nevěsta se ženichem a družičky se svými mládenci. Jednotlivé páry jsou levým bokem do středu, D po pravici CH. D zavěšeno levicí do pokrčené pravice CH, vnější ruce v bok.

1. pomalá část tance – 3/4 takt, tempo volné.
1. takt – a: CH i D krok pravou nohou vpřed (noha došlápne na celé chodidlo).
b: Krok levou nohou vpřed (noha došlápne na celé chodidlo).
c: Krok pravou nohou vpřed s malým výponem, levá zůstává vzadu.
2. takt – a: Došlap vzad na levou nohu na celé chodidlo.
b: Krok pravou nohou vzad na celé chodidlo.
c: Levá noha přikročí k pravé noze nebo malý krok levou nohou vzad (noha došlápne na celé chodidlo).
3. – 4. takt, 5. – 6. takt. a 7. – 8. takt = 1 . – 2 . takt. Dvojice vážně postupují vpřed po kruhu.

2. část tance – 2/4 takt, tempo živé.
Následují zátočky CH a D běhovými krůčky střídavě za pravé a levé lokty.
1.- 2. takt: Dvojice se pustí, natočí se čelem proti sobě. V závěsu za pravé lokty zátočka 4 běhovými krůčky o půl kola. Vykročí pravá noha.
3. – 4. takt: Zátočka za levé lokty 4 běhovými krůčky o půl kola (zpět na svá místa). Vykročí opět pravá noha.
Tyto čtyři takty se opakují až do konce druhé části.
Poznámka: Přechod ze závěsu za pravé lokty do závěsu za levé lokty nutno provést plynule (dvojice se pouští už při třetím kroku a při čtvrtém kroku zátočky se začíná otáčet k sobě opačnými kroky). Závěs za opačné lokty se pak provede při prvním kroku další zátočky.

Tančí a hrají členové souboru Vysočan z Jihlavy, ženicha a nevěstu Jaroslav Dřevo /1947/ a Lenka Macková /1972/, další Josef Fišar /1972/ a Iveta Urbanová /1964/, Josef Prokeš /1956/ a Martina Vlčková /1973/, muzika ve složení Miloslav Brtník st. /1928/ prim, Soňa Bláhová /1966/ a Danuše Brtníková /1954/ 1. housle, Jan Fiala /1944/ a Anna Kubínová /1960/ 2. housle, František Kredl /1933/ 3. housle, Jindřich Mišák /1929/ a Jan Pech /1944/ violy a Jan Brtník /1980/
kontrabas.