Zřizovatel:

D.5 FURIANT, MATENÍK Z NOVÉ ŘÍŠE

Sedlák, sedlák, sedlák, ještě jednou sedlák,
zlámal si radýlko, čím pak bude orat?
/: Ještě dnes sil sem čočovičku,
ještě dnes sil sem oves. :/

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené.
1. takt: Tři kroky obkročáku poskočného (CH vykročí levou, D pravou nohou). Kroky jsou provedeny se silným odrazem z celého chodidla. Druhá noha pokrčuje přednožmo, chodidlo asi 25 cm od země.
2. takt: Dva valčíkové kroky.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt.
5. – 8. takt = 1.-4. takt.
9. – 16. takt: Dvojice tančí valčík po kruhu s otáčením doprava (v každém taktu jeden krok).
17. – 24. takt: Totéž, ale s otáčením doleva.

Tančí členové souboru Pramínek z Jihlavy Petr Musil /1976/ a Marcela Valdezová /1978/, Radek Růžička /1975/ a Magda Doležalová /1975/, Dušan Šebesta /1975/ a Magda Kalinová /1977/, hraje muzika souboru Vysočan z Jihlavy jako v D. 3.