Zřizovatel:

D. 1 RÁČEK ZE STŘÍTEŽE A RAK ZE SVIDNICE

Allegretto

Leze ráček po potoce, leze ráček po řece,
leze zpátky, nohy krátký, a přece nám uteče.
U naší strouhy čouhají z ďoury, fousy dlouhý,
moh by to bejt rak anebo břeňák, honem vem sak!

I. Ráček:
T. 1. – 8.: Ch a D v postavení proti sobě, drží se za obě ruce poníž. Ch pozadu, D vpřed kráčejí 4mi šoupavými kroky a 4 takty opačným směrem.
9. – 16.: Totéž, ale bez držení, D ruce v bok, Ch ruce volně rozpaženy za děvčetem.

Pozn: Tentýž tanec v zápise J. Zemánka (s. 488-489 cit. sbírky) uvádí též dvojí způsob otáčení v držení D pod pr. rukou.

II. Rak:
Ch a D se vezmou za obě ruce, paže poníž a postupují po kole nebo po jiné ploše, D nazad, Ch vpřed.
T. 1. – 4.: 4mi přeměnnými kroky směrem vpravo.
5. – 6.: 2ma obyčejnými kroky směrem vlevo.
7. – 12. a 13. – 24.: Dvojice v zavřeném držení tančí po kole střídavě 4 polky a 2 obkročáky (4mi nákroky). (Opraveno podle rozměru notace.) Tato dohra může ovšem být libovolně dlouhá.

Hudební úprava: A. Nosek
Taneční část nastudovala: L. Honsigová
Část II. podle zápisu J. Zemánka a Z. Jelínkové

Tančí a hrají jako v C. 1, zpívá také Lucie Honsigová (1935), vedoucí souboru.