• English

Zřizovatel:

D. 3 KLATOVÁK Z PODLÝŠŤAN

Allegretto

Zahrajte mně ňákou hezkou, já si skočím s mou Terezkou.
Zahrajte mně latováka,
půl štajryše, půl vrtáka.

Nebudu já hospodařit, nechce se mně voves dařit.
Ani voves, ani pšenka, že mně nechce má panenka.

Tanec s proměnlivým taktem. Pravidelně se opakují 2 dvoudobé a tříosminové takty. Tančí se v zavřeném držení po kole.

T. 1. – 2.: 2 široce nakračované obkročáky (2 kroky v jednom taktu).
3. – 4.: Dva kroky sousedské: po našlápnutí, Ch pr. a D 1. nohou, přísun volné nohy k stojné se provede v prvních dvou dobách tříosminového taktu obloukově vedený pohyb, střídavě – ve 3. taktu Ch zadním obloukem, D předním, ve 4. taktu Ch předním, D zadním.
Toto obloukovité vedení volné nohy je ve starších třídobých tancích pro oblast Vysočiny charakteristické.
5. – 16.: Opakuje se jako 1. – 4. do konce trvání tance.
Předzpěv druhé sloky písně a celý tanec znova.

Hudební zpracování: B. Vítek, sen.
Taneční zpracování: J. Vítková
Popis: H. Laudová (Srov. Zemánkovu sbírku, s. 470)