Zřizovatel:

B. 1 MARŠ z Libně (Kouřimsko)

V Roztokách, v Roztokách bude brzy pouť,
nechoj tam, má milá někdo by tě tlouk, lalala, lalala,
nechoj tam, má milá, někdo by tě tlouk.

Japak tam nepudu, dyž skázali dva,
ten jeden povidal, že mi pouti dá, lalala, lalala,
ten jeden povidal, že mi pouti dá.

Marše nebyly jen poslechovou záležitostí četných vojenských orchestrů, ale sloužily také jako uváděcí část do tance. A to nejen v proslulých pražských tanečních „placech“, ale také v pražském venkovském zázemí, kam i městská mládež s oblibou docházela. Podle zapsaného hudebního doprovodu lze předpokládat, že v tehdejších hudebních tělesech byly i k tancům užívány žesťové nástroje.

Sled tanečního dění:

  1. marš – pochodovým rázným krokem – páry se postupně zařazují na kruh;
  2. páry postupně odcházejí k zadní stěně, jeden napravo, druhý nalevo a vracejí se opět na kruh, kde se setkávají s jiným párem;
  3. odchod párů kvapíkovým krokem.

Zapsal: Fr. Homolka8, cca 1910 – 1920 v Košířích, rkp. sbírka v hudebním archivu Ústavu pro etnografii a folkloristiku České Akademie věd v Praze (dále jen ÚEF ČAV). Sigr. 23/761, s. 15.

Choreografické zpracování: Alena Skálová
Taneční nácvik: V. Fenclová
Hudební úprava: M. Rychta
Popis: H. L.

Pozn. H. L.: Důležitý doklad o tom, že „marše“ patřily do tanečního repertoáru, nám poskytuje cestopis J. G. Kohla „Reise in Böhmen“, 13. vyd. Dresden und Leipzig z r. 1842, který zde zaznamenal, že vedle valčíku „děvčata také „marš“ doprovázela „tanečními pohyby“. Řadu takovýchto naprosto konkrétních údajů o vyhlášených tanečních místech v okolí Prahy nalezneme i v podobných popěvcích, které ještě neztratily lidový půvab a spolu se vzpomínkami na mládí utkvěly v paměti starších generací. Reminiscence informátora neudává přesněji dobu aktuální životnosti tohoto popěvku. Podobná píseň se zpívala i na Kladensku: „V Holubicích na sále…“

Tančí a hrají členové souboru Gaudeamus z Prahy: Viktor Bezdíček (1971) a Lucie Riedlbauchová (1976), Vladislav Kostrunek (1959) a Iva Ševčíková (1970), Miroslav Popelík (1965) a Andrea Bezstarosti (1968), Tomáš Růžek (1976) a Lucie Kutílková (1973), muzika ve složení Vladimíra Machoňová (1967) primáška, Helena Machová (1979) 2. housle, Eva Špačková (1963) viola-kontr, Marek Janata (1976) a Ondřej Mach (1977) klarinety, Zdislava Kasalová ml. (1974) flétna a Radek Roubíček (1977) kontrabas, zpívají také Gabriela Floryková (1973), Stanislava Hantonová (1972), Květa Matoušová (1949) a Zuzana Svobodová (1961).


Poznámky:

8 Homolka, Fr.: sbírka ze Slánska, Rakovnicka, Kladenska, Benešovska, Prahy, Vlašimska, Kralupska, Sedlčanska, Podřipska, Boleslavska, Mělnicka, Nymburska, Brandýska, Českobrdska, Roudnicka ad. Dep. ÚEF ČAV Praha, sign. 22 A – 321.