Zřizovatel:

B. 2 ŠPACÍRKA V seminářské zahradě z Libně (Kouřimsko)

V seminářské zahradě,
muzika tam hraje,
pojďme se tam podívat,
kdo to tam tancuje.

Tancuje tam Benedek,
mají modré šaty,
červené vyložení,
oficíři taky.

Příchod párů na kolo mírným trojdobým špacírkovým krokem, CH na vnitřní straně kruhu, D na vnější; drží se vnitřníma rukama poníž nebo povýš. Když dojdou všichni na kolo, na okamžik se páry zastaví a vzájemně se pozdraví: CH zasalu­továním zároveň s malým rozskokem a snožením, D malou poklonou, při níž se drží za sukně. Tanec pokračuje dále kvapíkem po kole; v polovině či při repetici tančí jeden pár zpět napravo a druhý nalevo, opět se sejdou, pokračují po kole. Tempo tance se poněkud zvýší atd. Toto provedení je volně nakompo-nováno jako příklad možného využití motivů, výrazně vyjádře­ných v textu.

Hudební zápis: A. Forst3, okolo r. 1900 na Příbramsku.
Dep. ÚEF ČAV Praha, sign. 20/ 95, č. 3.
Choreografické zpracování: Alena Skálová
Taneční nácvik: V. Fenclová
Hudební zpracování: M. Rychta

Pozn. H. L.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Gaudeamus z Prahy jako v B. 1.

Historické zprávy a topografie Prahy z rozmezí 18. a 19. století a v letech následujících potvrzují, že se v hlavním městě vášnivě tancovalo a to nejen v šlechtických palácích a zahradách, ale také na početných proslulých „placech“ uvnitř Prahy, kde se k tanci scházeli i příslušníci nižších společenských tříd, za službou tehdy do města z venkova přicházejících. Hlavní oporou veselí byli také švarní vojáci. Texty popěvků k tanci však byly i důležitou zprávou o současných událostech a způsobu života. Taneční píseň „V seminářské zahradě, muzika tam hraje…“ je aktuálním popěvkem vztahujícím se k populárním osobnostem vojenské historie – k vojevůdci rytíři Ludvíku Benedekovi (1804 – 1881), rakouskému polnímu zbrojmistru, který se spolu s příslušníkem habsburské dynastie princem Jindřichem zasloužil v bojích v Itálii. Do této oslavné ódy byl přibrán také generál Windischgrätz, neslavně proslulý potlačením vzpoury v Praze r. 1848, jak o tom podává zprávu i další zachovaná verze písně, zřejmě již potupného charakteru.

Benedek, princ Jindřich dva vojenští páni,
od slunce východu, do slunce západu,
od slunce východu, táhnou k bojování.

Windiskretz, princ Jindřich dva vojenští páni,
od slunce západu, do slunce východu,
od slunce západu, vojnu započali.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Gaudeamus z Prahy jako v B . 1.


Poznámky:

3 Forst, Fr.: sbírka písní z Dobříšska, Hořovicka, Příbramska. Dep. ÚEF ČAV Praha, sign. A – 1 – 54.