Zřizovatel:

C. 4 TANEC (STAROBĚLSKY) ZE STARÉ BĚLÉ

[: Zabludila kravarečka v lese, :]
[: a kdo ji tam, a kdo ji tam, a kdo ji tam snidaničko něse. :]

/:Něse ho tam ten švarny syneček,:/
/:enem že on něvi, enem že on něvi přes ten les chodniček.:/

Taněc má tři části:
I. Chůze dvojic se zpěvem jednotlivých slok za sebou po kruhu, ukončená v posledním taktu potleskem tanečníka do dlaní (CH i D stojí čelem proti sobě).
Držení a postavení: Dvojice levým bokem do středu, D po pravici CH zavěšeno levicí do jeho pravé ruky. CH levou ruku v bok nebo založenu za zády, D pravici připaženu.
Taneční krok: Obyčejná chůze (tři kroky v taktu), oba vykročí pravou nohou.
II. Víření dvojice kolem společné osy.
Držení: jako v C 3.
Krok víření – krok CH:
1. takt – a: Rázný delší krok levou nohou vpřed, špička vytočena dovnitř.
b1: Krok pravou nohou celým chodidlem vpřed, špička vytočena zevnitř.
b2: Posun levé nohy k pravé.
c1: Krok pravou nohou vpřed celým chodidlem, špička vytočena zevnitř.
c2: Zvrt na přední části pravého chodidla (pata se vytočí doleva). Vnější noha se odlepí od země a připraví se ke kroku v dalším taktu.
Všechny další takty jako první takt.
Krok D: D se otáčí podobně jako v C. 2 a C. 3 třemi přísun-nými kroky v taktu, vykračuje pravá noha (špička vytočena mírně zevnitř – vpravo ve směru otáčky). Levá přisouvá po přední části chodidla. Všechny další takty jako první takt.
III. „Zásmažka“ – polka „na šest“.
Tančila se na celých chodidlech. Přeměnný krok je silně zadržovaný (jen naznačený), bez vertikálních výkyvů a dokon­čený dokročením na obě chodidla.
Takto tančíval taněc Jan Matýsek ze Staré Bělé (nar. 1888), dědeček sběratelky Elišky Krejčíčkové a další tanečníci.

Tančí a hrají jako v C. 3, zpívá muzika.