Zřizovatel:

C. 8 DYMAK ZE STARÉ BĚLÉ

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo ve volném prostoru čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu.

Pohyby CH:
1. – 4. takt: CH klek na pravé koleno, ruce sevřeny v pěst, levá pěst opřena o levé koleno (palcová část nahoře). Pravou pěstí naznačuje údery na kovadlinu tím, že v každém taktu na první dobu provede jeden úder pravou pěstí na levou. Každý pohyb pravou pěstí začíná širokým rozmachem šikmo stranou a vzhůru v předtaktí. Na poslední dobu 4. taktu výskokem a dopadem na levé koleno změní CH klečí nohu.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale na levém koleně opřena pravá pěst a „kuje“ levou pěstí. Na poslední dobu 8. taktu výskok do stoje spojného.

Pohyby D (stojí proti CH a zástěrou naznačuje rozdmýchávání ohně):
1. takt: Jeden přísunný krok na místě pravou s natočením doprava a s mírným podřepem. Současně dvakrát nadzved­ne zástěru proti klečícímu CH (v každé době taktu jeden pohyb).
2. takt = 1. takt, ale doleva, vykročí levá noha.
3. takt – a, b, 4. takt – a: D se otočí 2x doprava třemi rychlými přísunnými kroky, vykročí pravá, levá přisouvá se současným máváním zástěrou jedenkrát při každém kroku.
4. takt – b: D zastaví čelem k Ch krokem pravé a přikročením levé nohy.
5. – 8. takt = 1.-4. takt. ale začíná levou nohou doleva.
9. – 16. takt: Zátočka za pravé lokty o 3,5 kola na místě drobnými poklusovými krůčky, vykračuje pravá noha. Při prvním poklusovém krůčku na začátku 9. takt, CH i D tlesknou pravou dlaní do levé.
17. – 24. takt = 9. – 16. taktu, ale za levé lokty, vykračuje levá noha. Dvojice se vrací na místo.

Tančí a hrají členové souboru Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí jako v C. 3.