Zřizovatel:

C. 1 STARODÁVNÝ ZE SEDLIŠŤ

Ustálený tvar starodávného tančeného na jednu píseň (Stojí hruška) s pevnou figurální vazbou na jednotlivé hudební moti­vy. Je rozšířen i ve Slezsku. V Sedlišti jej znají dík sběrateli a propagátoru slezského a lašského folkloru Jožovi Vochalovi.
Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci polootevřeném, CH zády do středu, spojené vnější paže mírně pokrčeny v loktech před tělem.
1. – 4. a /:1. – 4.:/ takt: „Procházka“ dvojice vpřed po kruhu s přenášením váhy těla vpřed a vzad jako u starodávného B. 1 – varianta procházkového kroku při zpěvu druhé sloky.
Dvojice postoupí vpřed osmi kroky s jemným natřásáním, oba vykročí vnější nohou.
V každém taktu – a: CH i D krok pravou nohou přes patu s mírným vyhoupnutím vpřed – pata se zvedne od země, pánev se sune poněkud vpřed. Celý pohyb je proveden jemně natřásavě.
b: Krok vnitřní nohou vzad (vlastně přenesení váhy těla vzad na vnitřní nohu). Noha došlápne z přední části chodidla téměř na patu, která se však ihned odlepí od země. Pohyb doznívá v sunu pánve vzad, trup nepatrně nachýlen vpřed. Celý pohyb je proveden jemně natřásavě.
c: = a.
V sudých taktech totéž, ale opačnýma nohama.
5. – 8. takt: D klek na pravé koleno, levá noha opřená cho­didlem o zem. Obě ruce položí na levé koleno. CH obchází dvanácti obyčejnými kroky (v každém taktu tři) jedenkrát vpravo kolem klečící D. Při obcházení je natočen stále pravým bokem k D. Vykročí levou nohou.
9. takt – a: CH opět na svém místě zády do středu podá obě ruce klečící D.
b: D vztyk (oba stoj spatný, držení za obě ruce dolů před tělem).
c: Oba stoj na levé noze, pravá vzadu na špičce, spojené paže mírně rozpaží a dvojice se navzájem skloní hlavami k sobě (dotknou se čelem).
10.  takt – a: CH i D s přísunem pravých nohou do stoje spojného přitáhnou spojené paže k tělu.
b – c: Výdrž ve stoji spojném, CH a D se dívají na sebe.
/:5. – 8.:/ = 5. – 8. taktu s tím rozdílem, že nyní klečí CH na levém koleně, ruce složeny na pravém, D obchází CH dvanácti krůčky jednou dokola, vykročí pravá noha.

Tančí a hrají členové souboru Ostravica z Frýdku-Místku Tomáš Malinovský (1965) a Jana Šimůnková (1968), muzi­ka jako v B. 1.