Zřizovatel:

C. 7 DRATENIK Z KRMELÍNA

Ja sem maly drateniček z tej trenčanskej stolice,
umim dobře zadratovať hrnce, misy, rendlice,
[: drateničku draťaty, kudrnaty, střapaty,
drateničku drťaty, ty buděš muj. :]

A dyž přijdu do dědiny všeci na mě čekaju,
panimamy i děvčata vesele mě volaju,
/:drateničku draťaty… :/

Tančí dvě dvojice smíšené, CH čelem k D. CH a D si podají pravé ruce, levé volně podle těla. Tyto dvě dvojice tvoří určitý taneční celek. D z první dvojice stojí vedle CH druhé dvojice a naopak.

1. takt – a: Úkrok dvojic směrem k sobě (D ukročí levou, CH pravou nohou).
b: Druhá noha mírně přednožmo dovnitř a spojené paže současně kmih tímtéž směrem.
2. takt = 1. takt, ale úkrok dvojic od sebe.
3. – 4. takt a 5. – 6. takt = 1. – 2. takt.
7. takt = 1. takt.
8. takt: CH i D se otočí na místě krokem s poskokem o 360° CH doleva, D doprava (D vykročí pravou nohou, CH levou nohou), volné paže CH i D podél těla. V závěru otáčky stoj spojný.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt.
17. takt: Na první dobu všichni ve čtveřici tlesknou pravou dlaní do levé, natočí se pravými boky do středu (postavení křížové) a současně provedou rázný přeměnný krok levou nohou vpřed po kroužku.
18. – 24. takt: Na první dobu 18. taktu si podají všichni do kříže pravé ruce (oba CH a obě D) a postupují ráznými přeměnnými kroky po obvodu kroužku.
25. – 32. takt = 18. – 24. takt ale naopak, opačnýma nohama a v držení za levé ruce.

Tančí a hrají jako v C. 6, zpívá Petr Palička (1965).