Zřizovatel:

C. 9 DYMAK Z KRMELÍNA (KOVAL)

A ty, mily kovařičku, kovaj, kovaj, kovaj, kovaj, kuj,
a ty moja galanečko, dymaj, dymaj, dymaj, dymaj, duj.

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, viz dymak ze Staré Bělé (C. 8).

Pohyby CH:
1. – 6. takt: Totéž jako u dymaku ze Staré Bělé (C. 8) v taktu 1. – 4., jen s tou změnou, že v 6. taktu krmelínské varianty se provede současně s výskokem obrat o celé kolo vlevo.
7. – 12. takt = 1. – 6. taktu, ale CH „ková“ opět pravou rukou a ve 12. takto na druhou dobu výskok do stoje spatného.
Pohyby D (rozdmýchávání ohně jako u dymaku ze Staré Bělé C. 8 v taktech 1. – 4.):
1. takt: Přísunný krok vpravo + dvakrát máchnutí zástěry směrem k CH.
2. takt: Přísunný krok vlevo + dvakrát máchnutí zástěry směrem k CH.
3. takt = 1. takt.
4. takt = 2. takt.
5. – 6. takt: Otáčka 1 – 2krát dokola jako ve 3. – 4. taktu dymaku C. 8 s pohyby zástěry.
7. – 12. takt totéž, ale začíná vlevo a levou nohou.
13. – 28. takt: Polková dohrávka v kolovém držení zavřeném obvyklém nebo v tzv. úzce zavřeném (levice CH hřbetem na kříži, D vloží pravici do levé ruky CH za jeho zády, druhýma rukama se drží obvykle).

Tančí a hrají členové souboru Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí jako v C. 3, sólo zpívá Kamil Šperlín (1962).