C. 21 ŠPACÍRPOLKA Z JEDLÍ

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za napjaté pravé paže vodorovně. Vnější paže v bok. 1. – 8. takt: Dvojice tančí mírně houpavým přeměnným krokem vpřed, CH vykročí pravou vpřed, D levou vzad. 9. – 12. takt: Dvojice se

Continue reading

C. 22 TRHALA JAHODY Z RUDY NAD MORAVOU A HRABOVÉ

[: Trhala jahody na skále vysoký, :] [: smutně naříkala, když byla poznala, že bude chovat. :] Po předzpěvu taneční písně tančí dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném, spojené paže volně napjaty do směru tance po kruhu. Takt 2/4 1. – 2. takt: Polka, CH vykročí levou, D pravou

Continue reading

C. 23 V TOM RÓCKYM MLÉNĚ Z RUDY NAD MORAVOU

V tom róckym mléně, no toto, no toto, děvče tam mele, no toto, no toto, v tom róckym mléně, děvče tam mele, no toto, toto. Namlela móke, no toto, no toto, štere klobóke, no toto, no toto, namlela móke štere klobóke, no toto, toto. Napekla chleba, no toto, no toto,

Continue reading

C. 24 ŽALA JATELINKU Z LESNICE

[: Žala jatelinku, choďa po včelínku, :] [: jatelinka drobná, nažala ju do dňa :] má milá. Aj, to je to dubovisko dubové, dubové, jen ty na mě, má Andulko, zavolé, zavolé. Já si na tě, můj Jeníčku, zavolám, zavolám, protože tě, chlapče zlaté, ráda mám, ráda mám. Tančí trojice

Continue reading