A. I. 4 NAHORU (PŘÍPITEK PŘED MUZIKOU, TYP TUŘ)

Tento přípitek před muzikou podle L. Kuby zpívala někdy i děvčata a dávala připít chlapcům. Zpěvák si zvolil populární „tuš“ – „Že to pivo nevypiju, že to pivo vypiju“, ovšem s charakteristickým projevem v chodském zpěvu. Zpíval Jiří Kapic (1931), na dudy hrál Richard Vízner (1973).

Continue reading

A. I. 5 ZELENÝ KÚSEK

JÁ RÁD MILUJU KAŽDOU HODINU Interpretace podle starší tradice. J. Holoubek, 1992. Párový figurální tanec s proměnlivým taktem. Základní postavení a držení: Páry proti sobě, CH zády do kruhu v párovém držení zavřeném. Základní kroky: přísunný valčík, natřasaná sousedská, vláčný obkročák. Schema kroků: 00/ SS / 00/ SS / +

Continue reading

A. I. 6 ŠOTYŠ

O. Zich, 25 ch. p. č. 20 Text: J. Jindřich CHZ, d. 3, č. 50. Ten tranovský poklasný, to je šelma nechčasný. /: honí nás, bije nás, ten by zasloužil provaz :/ Náš direktor, to je pán, rozkazuje robotám. /: robotě, tý slotě, vod houterka k sobotě. : / Párový

Continue reading

A. I. 7 TAJČE – VARIACE FIGUR

Interpretace J. Holoubek, 1992. Doprovod a zpěv na melodie obvyklé v Postřekově. To se to houpá, to se to šoupá, to se to tancuje, když muzika hraje, to se to houpá, to se to šoupá, to se to tancuje při muzice. Šenkýřka hezká, ta si nestýská, padají tolárky do její

Continue reading

A. II. 1. DO KOLEČKA – FORMA PÁROVÁ VE 2/4 RYTMU

M. Pučelíková, sběr. Srov. Bonuš, 1955; zápis melodie V. Kupilík. My z Mrákova nic nedbáme, jen když máme muziku, peněz sobě naděláme z olověnejch knoflíků. Točivý tanec „do kolečka“ – typ párový 2/4 Základní postavení a držení: Dvojice stojí volně po prostoru nebo v kruhu, při předzpěvu v kole otevřeném,

Continue reading

A. II. 2 DO KOLEČKA – FORMA KOLA VE 3/4 A 2/4 RYTMU

M. Pučelíková, in: Bonuš, 1955. Notace V. Kupilík. Mrákovská hospoda z drobnýho kamení, kdo peníze nemá, ať do ní nechodít. Já peníze nemám, přece do ní pudu, /: šenkýřovic dceru namlouval si budu. :/ Postavení: chůze po kole v párech ve volném držení za ruce poníž. Držení při tanci: a/

Continue reading

A. II. 3 ZELENÉ KÚSKY: BRUMLÁK, SALÁT, MARTIN – mateníky, párové figurální tance s proměnlivým taktem

a/ Brumlák J. Jindřich, Poklad Ch, č. 11. Popis M. Pučelíková, in Bonuš, 1955, s. 160, č. 23. Eště mě nemáš, hopaj, tupaj, eště mě nemáš, hopaj tup! Až mě budeš mít, hopaj, tupaj, tak mě budeš bít, hopaj tup! Typ tance 4taktový – schema SS/00. Tančí se způsobem zavřeným

Continue reading

A. II. 4 MANŽESTR

J. Jindřich, CHz, 6, č. 66. Kůpil sem si na kalhoty štyry lokte manže-, manžestru. /: Manžestru na vestu, jedu za nevěstů, manžestru na vestu, na kalhoty. :/ Párový figurální tanec, tančí se v držení zavřeném nebo polootevřeném: D uchopí levou rukou CH na pravém rameni, CH pravou rukou D

Continue reading

A. II. 5 ŠTAJDYŠ (ŠTAJRYŠ)

J. Jindřich CHZ, 6, č. 66, „lámavá, jukavá“. Naše Káče pláče, co je jí, holala tula laú, tú holala, holalau tú, … atd Párový figurální tanec s variacemi. Střídá se pravidelně sloka písně s tancem na opakovanou melodii. Předzpěvový part je typem tzv. písní „zlámaných“ – „jukaček“. Mrákovský „štajdyš“ patří

Continue reading

Milevské maškary – masopustní průvod masek

Zapsáno do Národního seznamu: 2017 Masopustní obchůzky jsou v České republice velmi rozšířeným výročním obyčejem. Dlouhou tradici mají rovněž v Milevsku v Jihočeském kraji, kde byl poprvé masopustní průvod popsán etnografem Štěpánem Dvořákem již v roce 1862. Masopust je zde ojedinělý alegorickými vozy a ústřední postavou Bakuse, který je na konci průvodu symbolicky

Continue reading