Zřizovatel:

A. II. 3 ZELENÉ KÚSKY: BRUMLÁK, SALÁT, MARTIN – mateníky, párové figurální tance s proměnlivým taktem

a/ Brumlák

J. Jindřich, Poklad Ch, č. 11.
Popis M. Pučelíková,
in Bonuš, 1955, s. 160, č. 23.

Eště mě nemáš, hopaj, tupaj,
eště mě nemáš, hopaj tup!
Až mě budeš mít, hopaj, tupaj,
tak mě budeš bít, hopaj tup!

Typ tance 4taktový – schema SS/00.
Tančí se způsobem zavřeným a polootevřeným ( zdejší zvyk).
T. 1.-2. hladká sousedská „na tři kroky“ s mírným zhoupnutím na výkročné noze s mírným kýváním do stran.
3. – 4. nízká skočná se vzpřímenou osou těla s otočením o 180-360 stupňů tančí se na přední části chodidel.
5. – 6. = 7-12, v 7. taktu, stejně jako ve 3., v 8. a/ dopad snožmo s přídupem obou nohou;
9. – 16. totéž od začátku. Tanec je rozšířen o 8 skočných kroků.

Pozn.: Kroky sousedské jsou široké, kolena uvolněna. Našlapuje se spíše klouzavě než svrchu. Takt 1. – 9. – při prvním kroku, který má furiantový ráz, je tento rytmus vyjádřen poněkud větším otočením. Skočná je drobná, s přenášením z nohy na nohu a tančí se na předních částech chodidel, staccatově, u dobrých tanečníků skůčky dosti vysoké.

„Brumlák“ byl domovem na horním Chodsku, ale záhy se stal velmi oblíbeným i v dolských vesnicích, kam jej přinášeli hlavně muzikanti. V podání souboru z Mrákova má ráz velmi temperamentní.
b/ Salát

Erben, s. 500, EN č. 525.

Tančí se podle schematu: 00/ SS / 00/ SS / s vložkou 0000 / 0000 /, 00/ SS / 00/ SS / týmiž kroky jako u brumláku.

1. T. 2 obkročáky,
2. – 3. T. 2 sousedské,
4. T. 2 obkročáky,
5. – 6. T. 2 sousedské,
7. – 10. T. 4 polky nebo obkročáky,
11. – 15. T. = 1.6.T.

Tento variant má velmi veselý ráz.

Srovn. J. Jindřich, CHZ, d. 7., č. 50 – zapsán jako polka; podrobnou analýzu in: O. Zich, NVČ 1916, s. 152 – 154; J. Seidel – J. Špičák, 1945, s. 162; J. Vycpálek 1921, s. 138 v obráceném pořadí kroků: S S / 00 / S S / 00 ad.
c/ Martin

J. Jindřich, CHZ VII,
1930, č. 50.

Naše Káče ráda skáče,
přeskočila Martina,
(tůze)
Martin upád, Káči popád
hutíkál s ní za kamna.

Naše Káče ráda strůhá
na bacány brambory.

(klokánky)
nastrůhala plný hrnec,
strčíla ho do trůby.

Figurální párový tanec.
Předzpěv: dvojice v postavení vedle sebe se drží za vnitřní ruce a komíhají jimi rychle a rozmáchle vpřed a vzad. Stojí přitom na místě – nepřešlapují.
Tanec: dvojice se postaví proti sobě po kruhu v držení zavřeném (ne příliš těšné):
1. – 2. T. 2 poskočné kroky CH vpřed a D vzad,
3. – 4. T. 4 široce nakročené obkročáky dokola,
5. – 6. T. 2 poskočné kroky CH vzad a D vpřed,
7. – 8. T. 4 široce nakročené obkročáky dokola.
Tanec má rychlý spád.

Tančili členové Chodského souboru z Mrákova:
Miroslav Kaše (1975( a Ludmila Dufková (1977), Václav Kupilík ml. (1976) a Lenka Kupilíková (1975), Josef Nejdi ml. (1971) a Lucie Rieglová (1977), Petr Nejdl (1968) a Ivana Paidarová (1966), muzika a zpěváci titíž jako v A.II. 1.