Pardubický kraj: Soubor lidových staveb Vysočina v Hlinsku

Soubor lidových staveb Vysočina je jediným muzeem v přírodě v Pardubickém kraji. Leží na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů, v kraji, jehož rozmanitá přírodní krása okouzlovala a okouzluje mnohé známé malíře, v kraji bohatém na historické památky včetně dochovaných dokladů lidového stavitelství. Nejvíce těchto památek je soustředěno právě v

Zobrazit více

Regionální pracoviště Plzeňský kraj: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

V první polovině 19. století byly Klatovy administrativním centrem kraje, což umožnilo jejich velký hospodářský rozvoj. Přestože byly krajské úřady roku 1849 přesunuty do Plzně a Klatovy zůstaly pouze městem okresním, nastoupené trendy hospodářského rozvoje se nezastavily a umožnily tak růst kulturního a společenského života ve druhé polovině 19. století.

Zobrazit více

Regionální pracoviště Středočeský kraj: Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, je kulturní institucí s více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň poskytuje expertní činnost. Muzejní expozice se nacházejí ve třech historicky cenných objektech v

Zobrazit více

Regionální pracoviště Ústecký kraj: Regionální muzeum v Teplicích

Muzeum je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a ve svých historických, knihovních, archeologických a přírodovědných sbírkách spravuje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti statisíce sbírkových předmětů. Regionální muzeum v Teplicích sídlí v budově nově zrekonstruovaného zámku, který se nachází v nejstarší a nejkrásnější čtvrti lázeňského města Teplice, na místě, kde v 2.

Zobrazit více

Krajské pracoviště Zlínský kraj: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení. Nejen svým stářím či množstvím sbírkových předmětů, ale především zaměřením a pracovními výstupy upoutává zájem odborné i laické veřejnosti. Není typicky vlastivědným zařízením. Již od svého vzniku se profilovalo etnografií a archeologií, později výtvarným uměním a

Zobrazit více

Regionální pracoviště kraj Vysočina: Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč je regionální institucí zabývající se dokumentací přírodních a historických poměrů na jihozápadní Moravě, zvláště v okolí Třebíče, Moravských Budějovic, Náměště nad Oslavou a Jemnice, je institucí, která byla pověřena funkcí regionálního odborného pracoviště pro kraj Vysočina v naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Bližší informace:

Zobrazit více

Regionální pracoviště Praha: Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy bylo založeno v roce 1881. Jeho současná budova byla postavena v letech 1896-1898. Nejvyhledávanějším exponátem muzea a světovým unikátem je Langweilův model Prahy z let 1826-1837, detailní papírové zpracování historického jádra města na ploše 20 m2. Bližší informace: Muzeum hlavního města Prahy Tradiční lidová kultura v

Zobrazit více

A. I. 1 DÍVČÍ CHOZENÍ DOKOLA PŘED ZAHÁJENÍM TANCE (v kole)

/: Za naši stodolou je řeřáb, sú na ňom řeřabiny, :/ /:míla sem věrnýho milýho, huž mi ho vodlúdily. :/ /: Copa tě, hubičko, chlapec řek, hdyž von šel vod tebe pryč, :/ /: von mi to nastokrát říkával, že huž k nám nepříde víc. :/ /: Von mi to

Zobrazit více

A. I. 2 DO KOLEČKA – FORMA PÁROVÁ 3/8

Interpretace melodie J. Holoubek, 1992.      /: Má hubičko, šocrličko, to je všechno pro tebe, :/ že já muším nalámati sedum sáhů kame-, sedum sáhů kamene. /: Sedum sáhů kameníčka, vosum sáhů dřivíčka, :/ že já muším zavorávat potřekovský pole, potřekovský políčka. Srov. O. Zich, ČL 19, 1909, s. 222

Zobrazit více

A. I. 3 DO KOLEČKA – FORMA KOLA

J. Jindřich ChZ. d. 6. č. 42 /:Ráda já miluju takovýho chlapce, kerý nosívává marcipány v kapse:/ /: Marcipány v kapse, v bílým šálku jabka, aby to vedíla jeho panimatka. :/ Při předzpěvu stojí páry volně vedle sebe, většinou v půl­oblouku, D poskakují nebo přešlapují na místě, někdy se otočí

Zobrazit více