Zřizovatel:

A. I. 5 ZELENÝ KÚSEK

JÁ RÁD MILUJU KAŽDOU HODINU

Interpretace podle starší tradice.
J. Holoubek, 1992.

Párový figurální tanec s proměnlivým taktem. Základní postavení a držení: Páry proti sobě, CH zády do kruhu v párovém držení zavřeném.
Základní kroky: přísunný valčík, natřasaná sousedská, vláčný obkročák. Schema kroků: 00/ SS / 00/ SS / + V V V V/ 00/S//

Tančili z Postřekova: Josef Etzl (1940) a Barbora Etzlová (1942), Jiří Kapic (1931) a Anna Kapicová (1936), Václav Kreuz st. (1934) a Marcela Kreuzová (1944), Antonín Kuželka st. (1942) a Anna Kuželková (1945), Karel Pivonka (1936) a Anna Pivonková (1934). Hrála muzika souboru Postřekov z Postřekova ve složení Antonín Kuželka ml. (1975) a Marie Řezníčková (1975) – housle, Karel Bečvář (1973) a Vladimír Konrády (1960) – klarinety, Richard Vízner (1973) – dudy, František Chromý (1974) – kontrabas.

HOPSASA HYJSASA

J. Jindřich, CHZ d. 4,č.29

Párový figurální tanec s proměnlivým taktem. Základní postavení a držení: CH a D v postavení proti sobě, CH zády do kruhu. D drží levou rukou CH ze strany pravého ramene, CH drží pravou rukou D na pase; volné spojené ruce se drží v mírném napřažení vpřed. Při předzpěvu skupina tanečníků a tanečnic stojí volně vedle sebe nebo se drží za ruce v páru a mírně se na místě pohybuje, každý podle individuálního projevu, např. CH jednu ruku volně vzpaženu, gestikuluje, přitáčí se k tanečnici, podupává; D se pohupuje nebo na místě poskakuje. Zpěváci přecházejí postupně do vyšší tóniny.

Tančili a hráli členové souboru Postřekov z Postřekova: Jiří Konop (1973) a Ludmila Konopová (1974), Jiří Královec (1962) a Marie Královcová (1973), Miroslav Královec (1962) a Jana Královcová (1966), Petr Polák (1965) a Veronika Poláková (1966), muzika ve složení jako v A.I.5.