• English

Zřizovatel:

A. II. 5 ŠTAJDYŠ (ŠTAJRYŠ)

J. Jindřich CHZ, 6, č. 66,
„lámavá, jukavá“.

Naše Káče pláče, co je jí,
holala tula laú, tú holala, holalau tú, … atd

Párový figurální tanec s variacemi. Střídá se pravidelně sloka písně s tancem na opakovanou melodii. Předzpěvový part je typem tzv. písní „zlámaných“ – „jukaček“. Mrákovský „štajdyš“ patří do serie třídobých starších předloh německých tanců ze sousedních oblastí, které na naší straně vyplnila stará šoupavá – sousedská. Taneční provedení osciluje, podle charakteru interpretů a jejich nálady – kolem normálního tříkrokového valčíku až k třídobému kroku zvaného „šmejka-vej“, v němž se otočení provádí s výrazným, nízkým klouznutím na plných chodidlech. Páry mají velkou volnost v individuálních figuracích, v nichž se mohou vzájemně i rozdělovat.
První figura: po dvou krocích sousedské např. ozdobují třetí krok na poslední dobu mírným nízkým „šmejknutím“, CH levou obloučkem vpřed, D pravou vzad končícím našlápnutím do stoje spatného, z něhož opět, CH pravou, D levou, pokračuje ve valčíku či sousedské. Tančí se též valčík do stran a různé figurace, které jsou zřejmé z ukázky.
Druhá figura: krok sousedské vpravo a vlevo, otočení sousedskou.
Třetí figura: CH pustí děvče a nechá je otáčet se delší dráhou před sebou; ruce rozpaží, poskočným krokem v 3/4 rytmu tančí za ní, opět se zase spojí do páru, a tančí houpavým třídobým obkročákem.
Čtvrtá figura: krokem sousedské se pár natáčí po kruhu vlevo a vpravo, při rozdělení dvojice D se otáčí na místě a CH poskakuje kolem ní.
Nesčetné variace se kombinují podle libosti, které, jako na našem snímku, obvykle „předtančuje“ určitý pár a pak jej ostatní páry opakují.

Chodská schopnost reagovat na vnitřní podněty, linku doprovodných melodií a (většinou) veselých textů, je velmi osobitým způsobem českého provedení štajryše, který není tak bujný jako předlohy německé a sleduje svým provedením také staré české způsoby podání figurálních, ale také kolových tanců.

Tančili a hráli členové Chodského souboru z Mrákova: Josef Kupilík (1956) a Marie Kupilíková (1957), Petr Nejdl (1968) a Marie Johánková (1956), muzika ve složení jako v A. II. 1, zpíval Karel Mařík (1943).