Zřizovatel:

A. II. 4 MANŽESTR

J. Jindřich, CHz, 6, č. 66.

Kůpil sem si na kalhoty štyry lokte manže-, manžestru.
/: Manžestru na vestu, jedu za nevěstů,
manžestru na vestu, na kalhoty. :/

Párový figurální tanec, tančí se v držení zavřeném nebo polootevřeném: D uchopí levou rukou CH na pravém rameni, CH pravou rukou D na pasu; spojené druhé ruce jsou napřaženy vpřed. Při dohře a v tanci cvalovými kroky po kruhu se oba uchopí do zavřeného držení.
Prostorová figurace tance: Páry postaveny ve dvou řadách proti sobě:
1.-4. 8 šlapákových mírně houpavých kroků vpřed – s tělem nakloněným – směrem k druhé řadě.
5.-6. v držení zavřeném 5 krátkých, nízkých, ostrých cvalových poskoků zpět; CH vykročí levou, D pravou ; v prvé době 5. t. se spojené paže ohnou do skrčení upažmo a tělo se nepatrně nakloní směrem pohybu;
7. zastaví se malým skokem stranou s dopadem snožmo;
8. – 13. (vyšlapávaná nebo poskočná) polka po kruhu, v zavřeném držení;
14. – 15. tři ostré podupy na místě.
Při opakování první části páry totéž tančí po kruhu, nebo do středu kruhu, mění se ad libitum. Tanec „manžestr“ je charakteristický pro oblasti s textilní výrobou, která na Chodsku měla dlouho rukodělný charakter.

Tančili a hráli titíž jako v A.II.2.