• English

Zřizovatel:

A. II. 1. DO KOLEČKA – FORMA PÁROVÁ VE 2/4 RYTMU

M. Pučelíková, sběr.
Srov. Bonuš, 1955;
zápis melodie V. Kupilík.

My z Mrákova nic nedbáme,
jen když máme muziku,
peněz sobě naděláme
z olověnejch knoflíků.

Točivý tanec „do kolečka“ – typ párový 2/4
Základní postavení a držení: Dvojice stojí volně po prostoru nebo v kruhu, při předzpěvu v kole otevřeném, z něhož se hned do tance vychází. Dvojice tančí nejčastěji na místě, také však „vokolo“. D položí pravou ruku na levé rameno CH, CH vezme levou rukou D v pase. Volné ruce se spojí do volného napřažení, t. j. do polootevřeného držení. V Mrákově se 2/4 tanec „do kolečka“ tančí běhovými skůčky s případnými obměnami figur. Základní krok otáčení:
2/4 takt: a/ drobný skůček pravou po směru dokolečka s doskokem na přední část chodidla a s došlápnutím na plné chodidlo, s mírným podklesnutím v kolenou a současným zvednutím levé nohy do mírného ohnutí špičkou k zemi.
b/ Drobný skůček levou s doskokem na přední část chodidla, se zpětným zhoupnutím do vzpřimu v kolenou a s došlápnutím na plné chodidlo po kroužku kolem pravé (došlápnutí asi do poloviny chodidla pravé). Současně se chodidlo pravé nízko nad zemí otáčí k dalšímu skůčku pravou. Tanečníci se přitom otáčejí jedenkrát do kolečka ve dvou taktech. Skůček levou je vždy o něco delší než skůček pravou, ale vždy končí asi v půli chodidla pravé, nikdy pravou nepředbíhá! (Popis Fr. Bonuš, 1955, s. 157 – 8, způsob 3.) Na snímku je užito figurace s podtáčením děvčete „na prst“ a se současnými poskoky CH na místě. Obvyklé je také vyzdvižení D občas při tanci anebo na jeho konci. Při uvolnění držení CH tleská, podupuje a otáčí se na místě a D se samo na místě otáčí kolečkovým krokem.

Do kolečka – 3/4 párový tanec.

M. Pučelíková, sběr a popis.
Srov. F. Bonuš, 1955.

Způsoby tance „do kolečka“ na dolním Chodsku:

I. (v rytmu 3/8, 3/4, ve furiantovém a svítáníčkovém – dnes též ve 2/4 – na „Dolsku“ totiž vymizely staré způsoby tance nejdříve).
1. a/ přešlápnutím plného chodidla pravé nohy na místě se zhoupnutím a uvolněním obou kolen pootočení vpravo do kolečka na místě, levá je poohnuta a přejde na přední část chodidla.
1. b/ pravá v postoji výdrž, ale s odlehčením přední části chodidla, váha těla spočívá na pravé patě. Návrat ze zhoupnutí v kolenou – stále však dosti uvolněna. Levé chodidlo se sune nad zemí po obvodu svého kroužku nejvýš k polovině chodidla pravé nohy.
1. c/ levá došlápne na obvodě svého kroužku na plné chodidlo a zpětným zhoupnutím se váha těla pro tuto dobu krátce přenese na nohu levou. Pravá noha je stále na patě, přední část chodidla nízko nad zemí nebo je odlehčena. Přitom se pravá noha otočí na patě asi o 90 stupňů.
V dalších taktech: pravá noha stále spočívá na patě, na prvou dobu došlapuje na celé chodidlo. Otáčení na pravé patě se děje vždycky až na konci taktu, před vykročením celého chodidla, aby nebyla rovnováha tančících porušována.
Tančící při tomto způsobu mají zpravidla těla vzpřímena, nohy v kolenou stále značně povoleny – tančí jakoby stále v podřepu.

II. Velmi starý způsob, kdysi na dolním Chodsku nejrozšířenější. Tančí se v rytmu 3/8, 3/4 – nověji ve 2/4.
1. a/ Našlápnutím svrchu na přední část chodidla pravé nohy otočení o 90 stupňů. Značné zhoupnutí v kolenou směrem pohybu, levá se odrazí malým šoupnutím a přejde na přední část chodidla.
1. b/ Plynulý vzpřim se stálým uvolněním v kolenou. Pravé chodidlo se zhoupne na patu, levá se současně nízko nad zemí přisouvá po obvodu svého kroužku k pravé. Přední část chodidla pravé spočívá přitom stále na zemi.
1. c/ Pravá noha se nadhoupne na přední část chodidla, často je celé chodidlo přitom zvednuto nepatrně nad zemí. Pravá noha zůstává stále mírně pokrčena, levé koleno dokončí uvolněný vzpřim a levá noha se přisune asi do půli chodidla pravé nohy do postoje na přední části chodidla na obvodu malého kroužku opisovaného levou nohou.
Ve 4 taktech se tanečníci otočí jednou dokola. Váha je na přední části chodidla – výsledkem je mírné naklonění k sobě.

III. Novější způsob tance „do kolečka“ běhovými skůčky na místě, ale i „vokolo“. V třídobém taktu jen tam, kde již zapomněli starý způsob rytmiky „do kolečka“.
1. a/ drobný skůček pravou po směru kolečka s doskokem na přední část chodidla a s došlápnutím na plné chodidlo, s mírným podklesnutím v kolenou a současným zvednutím levé nohy do mírného ohnutí špičkou k zemi.
1. b/ drobný skůček s doskokem na přední část chodidla, se zpětným zhoupnutím do vzpřimu v kolenou a s došlápnutím na plné chodidlo po kroužku kolem pravé (asi do poloviny chodidla). Současně se chodidlo pravé nízko nad zemí otáčí k dalšímu skůčku k pravé.
V dalších taktech stejně. Tanečníci se otáčejí jedenkrát „do kolečka“ zpravidla ve dvou taktech. Skůček levé nohy je o něco delší než pravé, ale nikdy pravou nepředbíhá, končí vždy asi v půli jejího chodidla.

V tanci „do kolečka“ ve 3/4, 3/8 a ve furiantovém rytmu se skůčky střídají stejně v a/, b/, c/ ; ve 2. taktu pořadí je opačné, střed otáčení i váha těla spočívají více na noze pravé.

Tančili a hráli členové Chodského souboru z Mráková: Václav Kupilík ml. (1976) a Lenka Kupilíková (1975), Josef Nejdi ml. (1971) a Lucie Rieglová (1977), Petr Nejdi (1968) a Ivana Paidarová (1966), muzika ve složení Karel Franěk (1966) – dudy, Václav Kupilík st. (1946) -Es klarinet, Václav Pernikl (1953) – B klarinet, Ladislav Kulhánek (1968) – viola, Tomáš Kulhánek (1968) -kontrabas, zpěváci Josef Kupilík (1956) a Karel Mařík (1943).