Zřizovatel:

F. 2 PANTOFEL Z DOLNÍ BĚLÉ

Zápis Z. Bláha 1955. Rekonstrukce.

Koukej, holka, koukej dobře,
to je kousek kůže
bude dobrej na pantofle,
tančit se v něm může.
klapy klap,….

Koukej, holka, koukej dobře,
na špalíček dřeva,
bude dobrej na dřeváky,
do pole jsou třeba,
klapy klap…

Párový figurální tanec.
Postavení a držení: při předzpěvu: dvojice v postavení vedle sebe se drží za vnitřní ruce, mírně se pohupuje, CH pravou rukou při zpěvu gestikuluje s oblým rozpažením pravé ruky, D drží levou ruku v bok.
Prvá část tance po prvém řádku předzpěvu: dvojice v postavení jako při předzpěvu, jen také s mírným přikloněním k sobě:
T. 1. CH přeměnný krok levou n. vlevo stranou, D totéž pr. n., v poslední fázi přeměnného kroku bez výkroku pouhé postavení levé k pravé n., D opačnou nohou,
2. totéž opačnýma nohama doprava,
3. – 4. čtyři hladké obkročáky po kruhu v zavřeném držení,
5. – 6. (klapání) čtyři nízké výskoky na místě, obličejem k sobě
střídavě na levé a pravé noze, druhá noha se současně odlehčí a pozdvihne se s pokrčeným kolenem, D nepatrně, CH výše; chodidlo nohy zůstává ve vodorovné poloze s podlahou a končí pohyb podupem těsně u pravé nohy.
Druhá část za druhým řádkem předzpěvu:
1. – 4. dvojice se pustí a každý sám opisuje 8mi poskoky malý kroužek směrem vpřed a vrací se zpět do původního postavení,
5. – 6. jako v části první – na klapání.
Třetí část po třetím řádku předzpěvu:
1.- 2. CH levou, D pravou nohu unoží stranou doleva a přisunou ji zpětně ke stojné noze s malým poskočením tohoto polkového kroku, přičemž se dvojice otáčí o 180 stupňů – tělo a ruce se naklánějí kývavě do strany,
3. – 4. totéž na druhou stranu,
5. – 6. pohyb na klapání.
Čtvrtá část tance po čtvrtém řádku předzpěvu: koda:
1. – 4. 8 obkročákových kroků po kole,
5. – 8. repetice – 8 kroků skočné,
9. – 12. další repetice – 6 skočných kroků, na 2. dobu 7. taktu krok se zastavením a na 1. dobu 8. taktu sdup.
8 taktů prodloužené kody klapání (s poskoky na místě jako v řádcích 1.-4.) podle textu a rytmu v notovém záznamu.

Tančili a hráli členové souboru Úsměv z Horní Břízy: Jaroslav Pokorný (1948) a Lada Kubíková (1965), Vladimír Procházka (1971) a Milena Pokorná (1958), muzika jako v E.1.