F. 3 SEDMA Z PLASKA – rekonstrukce

Podle podání O. Šlajdaufa zapsala V. Bláhová 1958. Dlouho mračno nebe krylo, nakonec se vyjasnilo, náhodou, náhodou, náhodou. Já tu v podvečerní době na palouček vyšel sobě, náhodou, náhodou… Párový figurální tanec s předzpěvem před každou slokou. Dvojice tančí v postavení vedle sebe, střídavě se zkříženýma rukama vzadu a vpředu.

Continue reading

F. 4 ZPÁTEČNÍ Z KRALOVICKA – rekonstrukce

Z Dolní Bělé. Zápis Z. Bláha 1954 u dcer dudáka Fr. Bíby. Hudební a choreografické zpracování Z. Bláha. Holas IV, č. 166, ze Zahořan. Sr. Bartoš III, č. 283. Zpáteční kolový tanec (polonaisa) Já mám svou panenku v Sedlici (a)v Sedlici (a)v Sedlici, hujtaradija, chodějí tam za ní myslivci (a)myslivci

Continue reading