Zřizovatel:

C. 1 VIVATEK (TYP TUŘ) Z KOTEROVA

Zpíval J. Hucl * 1820,
zápis J. Bradáč, Plz. p. rkp. ÚEF Praha,
hud. úprava M. Šimandl.

Vivatek, vivatek, grajciál,
dejte si, mládenci, dejte si hrát,
nalejvat si dejte, sklenicí cinkejte,
vivatek, vivatek grajciál.

„Vivatek“ je místní název mužského sólového předzpěvu před muzikou, v Čechách též nazývaný „nahoru“ nebo „tuš“. Tento typ písní měl ráz virtuózního zpěvního projevu, podobného jako byl předzpěv k „točivým“ tancům a verbuňku na Moravě. Pojmenování „vivat“ – „vivatek“ je charakteristické také pro polskou písňovou tradici a je možné, že jeho užívání u nás je určitou reminiscencí na umístění jezdeckých oddílů rakouského vojska do jiho- a západočeského kraje. Náš „vivatek“ zapsal v Koterově, v jedné z jižně ležících vesnic náležejících městu Plzeň, sběratel J. Bradáč.

Zpívali a hráli členové souboru Jiskra z Plzně, muzika ve složení Václav Koranda (1975), Jiří Metlický (1960) a Karel Šlajs (1976) – první housle, Jana Bísková (1967) -druhé housle, Petra Ježková (1975) a Karel Vostrý (1957) – třetí housle, Aleš Tolar (1965) a Michal Žourek (1974) – klarinety, Miroslav Šimandl (1953) -kontrabas, zpěváci Vladislav Chaloupek (1953) – sólo, Borek Horejt (1952).