A. II. 2 DO KOLEČKA – FORMA KOLA VE 3/4 A 2/4 RYTMU

M. Pučelíková, in: Bonuš, 1955. Notace V. Kupilík. Mrákovská hospoda z drobnýho kamení, kdo peníze nemá, ať do ní nechodít. Já peníze nemám, přece do ní pudu, /: šenkýřovic dceru namlouval si budu. :/ Postavení: chůze po kole v párech ve volném držení za ruce poníž. Držení při tanci: a/

Continue reading

A. II. 3 ZELENÉ KÚSKY: BRUMLÁK, SALÁT, MARTIN – mateníky, párové figurální tance s proměnlivým taktem

a/ Brumlák J. Jindřich, Poklad Ch, č. 11. Popis M. Pučelíková, in Bonuš, 1955, s. 160, č. 23. Eště mě nemáš, hopaj, tupaj, eště mě nemáš, hopaj tup! Až mě budeš mít, hopaj, tupaj, tak mě budeš bít, hopaj tup! Typ tance 4taktový – schema SS/00. Tančí se způsobem zavřeným

Continue reading

A. II. 4 MANŽESTR

J. Jindřich, CHz, 6, č. 66. Kůpil sem si na kalhoty štyry lokte manže-, manžestru. /: Manžestru na vestu, jedu za nevěstů, manžestru na vestu, na kalhoty. :/ Párový figurální tanec, tančí se v držení zavřeném nebo polootevřeném: D uchopí levou rukou CH na pravém rameni, CH pravou rukou D

Continue reading

A. II. 5 ŠTAJDYŠ (ŠTAJRYŠ)

J. Jindřich CHZ, 6, č. 66, „lámavá, jukavá“. Naše Káče pláče, co je jí, holala tula laú, tú holala, holalau tú, … atd Párový figurální tanec s variacemi. Střídá se pravidelně sloka písně s tancem na opakovanou melodii. Předzpěvový part je typem tzv. písní „zlámaných“ – „jukaček“. Mrákovský „štajdyš“ patří

Continue reading