Zřizovatel:

G. 10 ŠVEC Z JESTŘABÍ

Moderato

Náš tatíček šeucuje, dratre smolí, flokuje,
vršky přišije, floky přibije, taky nový boty ušije.

Dvojice tančí v zavřeném držení po celém tanečním prostoru podle starších zvyklostí valčík na polku a napodobivé pohyby řemesla.
1. – 8.: Valčík na polku: pohyby jsou měkké, houpavé, ne úsečné jako při polce.
a) Ch výkrok pr. vpřed, D. 1. vzad.
b) Hmit podřepmo na výkročné noze, šoupnutím po zemi.
c) Přísun druhé nohy – noha se země dotýká pouze přední částí chodidla, váha zůstává na výkročné noze.
2. = 1., ale s otočením dokola.
5. – 8. = 1. – 4.: V 1., 2., a v 5. – 6. taktu Ch postupuje vpřed, D vzad, ve 3., 4., 7. a 8. taktu se dvojice otáčí.
9. : a) Ch krok pr. n. vpřed, D 1. n vzad. dvojice se pustí z držení za ruce.
b) Ch odrazem z pr., D z 1. nohy výskok, paže z upažení připažením do ohnutí předpažmo, sevřené pěsti se dotknou („dratve smolí“?).
10. : a) Výskokem do kleku na pravé koleno (výskok má být vysoký se širokým bočním roznožením pokrčmo), pata 1. nohy se takřka dotýká kolena pr. nohy: sevřené pěsti udeří vedle sebe (ne nad sebou) na koleno 1. nohy („flokuje?“)
b) Výdrž.
11. : a) 5 úderů obou pěstí na levé koleno v rytmu @ essee („floky přibije“). Větší zdvih rukou a ráznější úhoz pěstmi na levé koleno.
b) Výdrž.
13. = 11.
14. : a) Na 1. osminu skrčit předpažmo a rozevřít pěsti, na 2.osminu rozmáchlým pohybem podél kolena 1. nohy směrem dolů do zapažení poníž.
b) Švihem opět skrčit předpažmo, ruce ve výši obličeje „vršky přišije“.
15. = 14.
16.: a) Zapažit.
b) Vztyk a uchopit se s D do kolového držení zavřeného. Opakování podle vlastní úvahy celého „děje“ nebo jeho částí.
Závěr: valčík s otáčením (na 4. dobu 2/4 taktu – vždy výrazné zhoupnutí – dopad obou pat na zem).
Var. kroku: 2 úkroky Ch 1., D pr. nohou stranou, přenesení váhy na druhou nohu a hmit na obou nohách.

Hudební zpracování: L. Zemanová
Taneční nácvik: St. Lelek
Popis: podle utříděného popisu R. Rejska (Náš tatíček ševcuje, Praha 1993, s. 4-41) a původního popisu P. Krejčího cit. sbírka, s. 43-45

Tančí a hrají členové souboru Krkonošský horal z Vrchlabí Radek Čeřovský (1970) a Gizela Honcová (1976), Josef Janouch (1955) a Eva Zelinková (1974), Miloslav Janus (1960) a Marcela Hanušová (1972), Jaroslav Žádný (1970) a Pavlína Zdeňková (1952), muzika a zpěvačky jako v G. 8, zpívá také G. Honcová.