Zřizovatel:

A. 8 VRUNY

Přylečeła vruna, šedła na roli,
přylečeła druga, šedła vedle ni.
[: Myšlivěc mo černe oči,
muši něspač ve dvě v nocy,
učekaj, něčekaj, bo če zastřelim.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce „na háčky“: CH drží ruce obráceny dlaněmi nahoru, prsty ohnuty dovnitř. D hřbe­ty vzhůru, prsty ohnuty rovněž dovnitř. Ohnuté prsty se navzájem zaháčkují.
1. – 4. takt: Dvojice postupuje vpřed po kruhu (D couvá) řezanko-vými poskoky (v taktu 2). CH vykročí levou vpřed. D pravou vzad. Při řezankových poskocích spočívá váha těla více na zadní noze. Celkem se provede 7 řezankových poskoků, na 4. takt b) je výdrž ve stoji rozkročném bočném, CH levou nohu vpřed. D pravou nohou vzad.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale zpět po kruhu na svá místa. Vykračuje stejná noha.
9. – 16. takt: CH postupuje vpřed po kruhu obyčejnými kroky (2 v taktu), vykročí levá. Tleská do dlaní: v taktu 9. – 12. dvakrát do taktu, v taktu 13. – 14. třikrát – v prvních 3 osminách taktu, v 15. – 16. taktu opět dvakrát. D se otáčí po kruhu před CH dvěma kroky v taktu doprava, paže volně podél těla. Vykročí pravá noha, jde o krok sezv rtem na pravé noze. s otočením o půl kola, někdy i více a s dokročením druhé nohy, s dalším otočením asi o půl kola (těmito dvěma kroky se otočí jednou kolem se současným postupem vpřed po kruhu).
17. – 24. takt = 9. – 16. takt, ale D nyní vykračuje opačnou nohou a otáčí se doleva.
25. – 40. takt: Dvojice v kolovém držení zavřeném (v objetí, lokty vysoko stranou) tančí hladkou rychlou polku, CH vykročí levou, D pravou nohou.

Tančí a hrají jako v A.4.