Zřizovatel:

A. 4 KOŁOMAJKA

1. Kołomajka, mik, mik, mik, oženił še sukenik,
a vzou sebě za ženym Kovołovom Marynym.

2. Kovołova Maryna papirove krpce ma
a jak še ich obuje kołomajke taňcuje.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem do středu, D po pravici CH. CH paže volně podél těla. D uchopí oběma rukama ze stran „fěrtoch“ (zástěru).
1. takt: CH jeden dupavý přeměnný krok pravou nohou šikmo vpravo vpřed před D, D levou nohou šikmo vlevo vzad za CH. CH a D si vymění navzájem místa – CH jde předem, D zadem.
2. takt: Dva poskoky na místě na noze výkročné. Druhá noha pokrčí přednožmo dovnitř – zvedne se asi do výše 30 cm nad zemí, chodidlo vodorovně se zemí. kolena od sebe oddálena. Poskoky jsou měkké, lehké, pružné, prováděné více na přední části chodidel.
3. takt = 1. takt, ale naopak a opačnou nohou. CH i D se vracejí na svá místa. CH jde nyní zadem, D předem.
4. takt = 2. takt, ale na opačné noze.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.
Téměř u všech figurálních tanců je možno zazpívat předem nebo na začátku vlastního tance taneční píseň.

Tančí a hrají členové souboru Javorový z Třince Milan Dorda (1972) a Darina Sikorová (1975), Roman Krnoš (1972) a Lenka Dužíková (1976), Radim Musiol (1971) a Martina Musiolová (1972), Jan Orliczek (1976) a Martina Byrtusová (1976), hrají jako v A.1, zpívá V. Zogata.