Zřizovatel:

A. 6 LINDER

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu. D po pravici CH. Drží se za ruce vzadu křížem, pravice CH křížem přes levici D.
1. – 4. takt: Dvojice postupuje vpřed po kruhu houpavými kroky (začíná vnější noha), 2 kroky v taktu.
5. – 8. takt: Dvojice se uchopí jako ke kolovému tanci v držení zavřeném (v objetí). V tomto postoji tančí obkročák houpavý, v každém taktu 2 kroky prováděné houpavě až někdy s mírným náznakem poskoku. CH vykročí levou, D pravou nohou.

Tančí a hrají jako v A.4.